دوره و شماره: دوره 32، شماره 294، مرداد و شهریور 1393 
کلونینگ، بیان و ارزیابی فعالیت اگزوتوکسین A نوترکیب سودوموناس آئروژینوزا

صفحه 1110-1118

جهانگیر لنگری؛ مجید گل‌کار؛ حسین خان‌احمد؛ مرتضی کریمی‌پور؛ رقیه آرزومند؛ رمضان بهزادی؛ رضا آهنگری کهن


مطالعه‌ی بالینی ارتباط سندرم مقاومت به انسولین با پولیپ‌های آدنوماتوس کولون و رکتوم در افراد 50 ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ

صفحه 1119-1128

احمدرضا همت؛ احمد سبحانی؛ زینب فلاح؛ زهرا ترابی؛ لطف‌اله فولادی؛ رحمت‌اله رفیعی


تأثیر ضد توموری کمپلکس‌های پالادیوم با مشتقات دی تیوکربوماتی بر روی رده‌ی سلولی سرطان مری (30-KYSE)

صفحه 1129-1141

نوروز نجف‌زاده؛ شهرام هادی‌زاده؛ محمد ماذنی؛ مجتبی امانی؛ حسن منصوری ترشیزی


آیا برنامه‌های بازتوانی در زنان چاق مبتلا به بیماری قلبی مؤثرتر از گروه غیر چاق می‌باشد؟

صفحه 1142-1148

جعفر گلشاهی؛ معصومه صادقی؛ فاطمه استکی قشقایی؛ حمیدرضا روح‌افزا؛ علی پورمقدس