دوره و شماره: دوره 32، شماره 310، آذر و دی 1393 
تأثیر تمرین هوازی بر غلظت پلاسمایی آنزیم مبدل آنژیوتنسین (ACE) زنان یائسه

صفحه 1965-1975

مریم میرحاج؛ الهه طالبی گرکانی؛ رزیتا فتحی؛ علی‌رضا صفرزاده


استخراج و شناسایی میلوماسل در تصاویر میکروسکوپی آسپیراسیون مغز استخوان

صفحه 1976-1984

زهرا سعیدی‌زاده؛ اردشیر طالبی؛ علیرضا مهری دهنوی؛ حسین ربانی؛ امید صراف‌زاده