دوره و شماره: دوره 32، شماره 319، بهمن و اسفند 1393 
مقایسه اثرات داروهای آنتی‌سایکوتیک آتییپک و سنتی بر روی سطح چربی خون

صفحه 2394-2400

حمید رضا روح افزا؛ اعظم خانی؛ حمید افشار؛ صفورا یزدخواستی؛ جعفر گلشاهی


تأثیر گروه درمانی روانی- اجتماعی بر بهبود حملات میگرن و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به میگرن

صفحه 2401-2410

مجید صفاری نیا؛ مریم شاهنده؛ مهناز علی اکبری دهکردی؛ رضا باقریان سرارودی


درمان زخم پای بیماران مبتلا به دیابت با استفاده از درمان استاندارد

صفحه 2425-2431

فریبا جعفری؛ محمد علی نیلفروش زاده؛ نازلی انصاری؛ آسیه حیدری؛ بهجت طاهری