دوره و شماره: دوره 32، شماره 315، بهمن و اسفند 1393 
تشخیص بروسلوز به وسیله‌ی سیستم کشت خون BACTEC

صفحه 2234-2240

منصوره مومن هروی؛ مه‌زاد ارمی؛ حسن کوشا؛ فاطمه عشرت آبادی


بررسی اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی در استان اصفهان در طی سال‌های 1390-1380

صفحه 2241-2251

محمد علی نیلفروش زاده؛ لیلا شیرانی بیدآبادی؛ سید محسن حسینی؛ رضا فدایی نوبری؛ فریبا جعفری


درمان زخم مقاوم دیابتی با استفاده از تری‌کلرو استیک اسید و فیبروبلاست؛ گزارش دو مورد

صفحه 2252-2259

محمد علی نیلفروش زاده؛ فریبا جعفری؛ منصور سیاوش؛ آسیه حیدری؛ نازلی انصاری؛ امیرحسین سیادت