دوره و شماره: دوره 32، شماره 312، بهمن و اسفند 1393 
فراتحلیل نقش نوع زایمان بر مشکلات جسمانی نوزاد پس از تولد

صفحه 2059-2076

پروین بهادران؛ سعیده صفری؛ حمیدرضا عریضی؛ ایوب کمالی


بررسی ذخیره‌ی ضربان قلب و C-Reactive Protein با حساسیت بالا در افراد با و بدون سندرم متابولیک

صفحه 2085-2093

جعفر گلشاهی؛ یوسف خالدی؛ اسماعیل آقابابایی؛ معصومه صادقی؛ محمد هاشمی؛ حمید صانعی


بررسی اثربخشی بالینی داروی زولدرونیک اسید در پیشگیری و درمان پوکی استخوان دوران بعد از یائسگی زنان در مقایسه با داروهای رایج

صفحه 2104-2123

فاطمه رستمی گل‌محمدی؛ علی اکبری ساری؛ شکوفه نیک‌فر؛ مهناز عباسی؛ بتول احمدی؛ علی کاظمی کریانی