دوره و شماره: دوره 32، شماره 316، بهمن و اسفند 1393 
بررسی شیوع عفونت لنفوتروپیک انسانی سلول T نوع 2 (HTLV- II) در جمعیت عمومی مشهد

صفحه 2261-2268

هوشنگ رفعت‌پناه؛ محمد رضا هدایتی مقدم؛ فرهاد فتحی مقدم؛ حمید رضا بیدخوری؛ سید خسرو شمسیان؛ ساناز احمدی؛ لیلا سوقندی؛ محمود رضا آذرپژوه؛ عبدالرحیم رضایی؛ رضا فریدحسینی؛ نرگس ولی‌زاده؛ علی بازارباشی