دوره و شماره: دوره 32، شماره 282، خرداد و تیر 1393 
مقایسه‌ی اثر 8 هفته تمرین هوازی و تمرین مقاومتی بر نیم‌رخ چربی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

صفحه 524-533

امین اعتمادی بروجنی؛ مهدی کارگر فرد؛ حسین مجتهدی؛ رضا روزبهانی؛ حسین دست بر حق


گزارش یک مورد کیست آدنوکارسینوم پاپیلری پانکراس

صفحه 544-549

بیتا شهباززادگان؛ ایرج فیضی؛ مهدی صمدزاده؛ یوسف شفائی