دوره و شماره: دوره 32، شماره 285، خرداد و تیر 1393 
بررسی پلی‌مورفیسم تکرار CAC در ژن HOXA1 و ارتباط آن با سرطان پستان

صفحه 660-668

سمیه نجفی درچه؛ منوچهر توسلی؛ سیمین همتی؛ فروزان صفری


مطالعه‌ی لوکوس 3DFNB وابسته به ناشنوایی غیر سندرمیک اتوزومال مغلوب در جمعیتی از ناشنوایان ایرانی با روش آنالیز پیوستگی ژنتیکی

صفحه 669-677

سمیه رئیسی؛ محمد حسین صنعتی؛ محمد امین طباطبائی‌فر؛ حمیدرضا پورجعفری؛ زرین مینوچهر؛ افسانه شاورزی؛ میترا عطایی؛ محبوبه کثیری؛ مرتضی هاشم‌زاده چالشتری


آرتیفکت‌ها و سایر اشکال مشابه عناصر قارچی در آزمایشگاه قارچ‌شناسی پزشکی

صفحه 690-701

اصغر سپه‌وند؛ رسول محمدی؛ عاطفه میر دریکوند؛ سهیلا سلیمان‌نژاد؛ رضا روزبهانی