دوره و شماره: دوره 32، شماره 298، مهر و آبان 1393 
اثرات عصاره‌ی پروتئینی ریشه‌ی شیرین بیان بر رشد رده‌های سلول‌های سرطانی 29-HT و 26-CT

صفحه 1338-1346

سهیلا خضرایی مرادیان؛ علیرضا عندلیب؛ مزدک گنجعلی خانی حاکمی؛ زهره سفری؛ احد زارع؛ غلامعلی کاردر


اثر امواج الکترومغناطیسی پیوسته با فرکانس پایین بر غلظت متابولیت سروتونین تولید شده در هسته‌ی رافه‌ی مغز موش‌های صحرایی بالغ

صفحه 1354-1362

داریوش شهبازی؛ لیلا شیری؛ حجت‌اله علایی؛ ناصر نقدی؛ سعید کرمانی؛ حسین افروزی؛ علی کیانی؛ مجتبی اکبری