دوره و شماره: دوره 32، شماره 293، مرداد و شهریور 1393 
بررسی جهش در اگزون‌های 8 و 3 ژن 1A3SLC و اگزون‌های 4 و 10 ژن 9A7 SLC در بیماران مبتلا به سیتینوری در ایران

صفحه 1073-1080

لیلا کولیوند؛ مهرداد محمدی؛ رسول صالحی؛ بهروز عزت‌پور؛ مجید خیراللهی


ارتباط شاخص توده‌ی بدنی و افزایش وزن مادر با نتایج بارداری

صفحه 1093-1102

زهرا یزدان پناهی؛ صدیقه فروهری؛ امیرحسین بابائی؛ محبوبه حاجی فقها