دوره و شماره: دوره 32، شماره 273، فروردین و اردیبهشت 1393 
بررسی بیان چندین ژن سرطانی بیضه‌ای در چندین رده‌ی سلولی سرطان پستان

صفحه 50-58

شمس‌الدین یوسف آملی؛ لیلا کوکبی؛ کیوان مجیدزاده اردبیلی؛ رضوان اسماعیلی؛ حمزه رحیمی؛ فهیمه مریمی؛ مرتضی کریمی‌پور


سطح سرمی کروم در افراد پره‌دیابت

صفحه 59-66

زهرا ترابی؛ رحمت‌اله رفیعی؛ زهرا حبیبی؛ لطف‌اله فولادی؛ سمیه نجفی؛ صدیقه عسگری


جداسازی Sarcocystis hirsuta از همبرگر سنتی تولیدی در ایران

صفحه 79-85

بهادر حاجی محمدی؛ علی دهقانی؛ مهسا مقدم احمدی؛ گیلدا اسلامی؛ احمد عریان؛ سید علی یاسینی اردکانی؛ امین ظهورتبار؛ فرزانه میرزایی


زنجبیل و نفروپاتی دیابتی

صفحه 86-89

محمود رفیعیان کوپایی؛ فاطمه قائد امینی؛ حمید نصری