دوره و شماره: دوره 32، شماره 281، خرداد و تیر 1393 
مقایسه‌ی رشد و تکامل در کودکان مبتلا به Infrequent voiding با کودکان سالم

صفحه 477-485

پارسا یوسفی چایجان؛ فاطمه دره؛ علی احمد گودرزی؛ حسن طاهراحمدی؛ مهدیه نظیری


بررسی تأثیر پروتواسکولکس‌های زنده‌ی کیست هیداتیک بر رشد سلول‌های سرطانی ملانوما در مدل حیوانی

صفحه 486-492

میلاد بدری چوکامی؛ سیده مریم شرفی؛ راحله رفیعی سفید دشتی؛ مهران بهادران باغبادرانی؛ نادر پسته‌چیان؛ حسین یوسفی دارانی


بررسی ارتباط بین مصرف استاتین و دانسیته‌ی استخوانی در زنان یائسه

صفحه 493-502

غلامرضا دشتی؛ محمدرضا سلامت؛ عباس شبیری؛ امیرحسین سلامت


روش‌های مولکولی در شناسایی نوکاردیا

صفحه 503-506

مهدی فتاحی بافقی؛ شادی حبیب‌نیا؛ ابوالفضل فاتح؛ معصومه رسولی نسب؛ سید سعید اشراقی