دوره و شماره: دوره 32، شماره 300، مهر و آبان 1393 
بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم Insertion/deletion5397-5383 ژن رمزگذار دومن ایمونوگلوبولینی و موسینی نوع یک سلول T با آسم و سطح ایمونوگلوبولین E تام سرمی در بیماران مبتلا به آسم و افراد سالم

صفحه 1423-1432

هدایت‌اله شیرزاد؛ رضوان مشکات؛ مزدک گنجعلی خانی حاکمی؛ رسول صالحی؛ رامین قاسمی؛ مرتضی هاشم‌زاده؛ علی مسیبیان؛ شهربانو پرچمی برجویی


طراحی حفاظ به منظور کاهش آلودگی‌های فوتونوترونی در شتاب دهنده‌ی پزشکی 20 Saturne

صفحه 1433-1443

فریبا نادعلیان دستجردی؛ داریوش شهبازی گهرویی؛ محمدحسن علامت‌ساز؛ مصطفی خسروی؛ میلاد برادران قهفرخی


مطالعه‌ی اثر پلیمر پلی‌هما به عنوان بستر کشت سلولی بر روی رشد و حفظ ماهیت سلول‌های پوششی رنگدانه‌دار شبکیه‌ی چشم

صفحه 1444-1460

فاطمه ناظم‌ رعایا؛ زهرا سهیلا سهیلی؛ راضیه حیدری؛ عبدالخالق دیزجی؛ حمید احمدیه؛ شهرام سمیعی؛ ابوذر باقری


گزارش یک مورد ماستیت بروسلایی در یک خانم یائسه

صفحه 1461-1465

معصومه بیانی؛ ناصر قائمیان؛ فاطمه ایزدپناه