گزارش یک مورد ماستیت بروسلایی در یک خانم یائسه

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دانشیار، گروه عفونی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

2 استادیار، گروه رادیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

3 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

چکیده

مقدمه: : بیماری بروسلوز به صورت آندمیک در سراسر ایران دیده می‌شود. این بیماری توانایی ایجاد علایم به صورت سیستمیک را دارد، اما بعضی از اندام‌‌ها به ندرت درگیر می‌شوند. ابتلای بافت پستان در حیوانات اغلب گزارش می‌شود، اما در انسان عارضه‌ی نادری است.معرفی بیمار: بیمار خانم 67 ساله ساکن روستایی در بابل، دامدار که با علایم تب و لرز، تورم، قرمزی و درد یک طرفه‌ی پستان راست مراجعه نمود. از یک هفته قبل از مراجعه، بیمار دچار تب، ضعف و بی‌حالی، درد مفاصل و بی‌اشتهایی بود. در معاینات بالینی تورم، قرمزی و ایندوراسیون در پستان مشاهده شد. بیماری‌های بدخیم پستان مطرح گردید. گزارش اولترا سونوگرافی ماستیت بود. به دنبال عدم پاسخ به آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام، آزمایش‌های سرولوژی انجام شد و نتایج آزمایش‌های رایت (Wright) 640/1، کومبس رایت (Coombs- Wright) 640/1 و 2- مرکاپتو اتانول (Mercaptoethanol-2) 320/1 بود. بیمار تحت درمان با دوکسی سیکلین و استرپتومایسین قرار گرفت. بعد از دو ماه دریافت دارو، بیمار پیگیری شد. علایم بالینی بهبود یافت و یافته‌های سونوگرافی مشاهده نشد.نتیجه‌گیری: با امکان مطرح نمودن بیماری‌های بدخیم پستان در شرایط موجود و در نواحی آندمیک، به علت هماتوژن بودن بروسلا و درگیری در هر اندام از بدن، باید این بیماری جزء تشخیص‌های افتراقی قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Case Report of Mastitis Due to Brucella Infection in Post-menopausal Woman

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Bayani 1
 • Naser Ghaemian 2
 • Fatemeh Izadpanah 3
1 Associate Professor, Department of Infection Diseases, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
2 Assistant Professor, Department of Radiology, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
3 Student of Medicine, Students Research Committee, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Iran
چکیده [English]

Background: Brucellosis is an endemic disease in Iran. It produces systemic symptoms in humans but organs such as breasts are rarely involved. Breast involvement of brucella can be frequently detected in animals; however, it is extremely rare in humans.Case Report: A 67-year-old woman, living in rural area in Babol, Iran, with fever, trembling and inflammation on one side of right breast referred to a clinic. She had fever, weakness, arthritis and loss of appetite from one week prior to the visit. Ultrasound was requested and showed mastitis. Antibiotics in beta-lactam groups had no effect on the patient. Serology tests of Wright, Combs-Wright and 2-mercaptoethanol were positive with the titer of 1/640, 1/640 and 1/320, respectively. Treatment with a combination of doxycycline and streptomycin lead to clinical care. She was under observation for 2 months until her ultrasound results changed to negative.Conclusion: In endemic area, brucellosis should be pointed out; as it is clinically difficult to distinguish this type of infection from an inflammatory carcinoma of the breast or any other organs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Brucellosis
 • Mastitis
 • Menopause
 1. Didgar F, Akbari M, Sarmadian H, Soufian M. Brucella osteomyelitis of the tibia: A case report. J Arak Univ Med Sci 2010; 13(3): 137-42. [In Persian].
 2. Akay H, Girgin S, Ozmen CA, Kilic I, Sakarya H. An unusual bilateral mastitis in a postmenopausal woman caused by brucellosis. Acta Chir Belg 2007; 107(3): 320-2.
 3. Gurleyik E. Breast abscess as a complication of human brucellosis. Breast J 2006; 12(4): 375-6.
 4. Memish ZA, Alazzawi M, Bannatyne R. Unusual complication of breast implants: Brucella infection. Infection 2001; 29(5): 291-2.
 5. Erdem G, Karakas HM, Yetkin F, Alkan A, Firat AK, Kahraman B. Brucellar breast abscess. Breast 2006; 15(4): 554-7.
 6. Nemenqani D, Yaqoob N, Khoja H. Breast brucellosis in Taif, Saudi Arabia: cluster of six cases with emphasis on FNA evaluation. J Infect Dev Ctries 2009; 3(4): 255-9.
 7. Orang R, Rouhi M, Sadegh Vahedi M, Kargar S, Taghipour Sh. Idiopathic granulomatous mastitis and arthraitis: a case report. Iran J Breast Dis 2012; 5(4): 53-6. [In Persain].
 8. Ghazisaidi K, Fatemi Nasab F, Vatani Sh, Mohamadi M, Ghaemi E. Bacterial mastitis in lactating women attending mirzakochackkhan hospital during 2003-2004 and the sensitivity pattern of the involved bacteria. J Kerman Univ Med Sci 2007; 14(1): 1-8. [In Persian].
 9. Ibis C, Albayrak D, Yagci M. Bilateral brucellar breast abscess in a 48-year-old woman. Ann Saudi Med 2009; 29(2): 158.