دوره و شماره: دوره 32، شماره 308، آذر و دی 1393 
بررسی شیوع کراتیت قارچی در مبتلایان به اولسر قرنیه

صفحه 1863-1869

فائزه محمدی؛ علیرضا پیمان؛ پروین دهقان؛ حسن رزمجو؛ مهرنوش ماهرالنقش؛ محمد فلاحتی؛ نوید امینیان


عناصر کمیاب خونی و شدت بیماری پارکینسون

صفحه 1870-1878

رخساره معمار؛ احمد چیت‌ساز؛ محمدرضا آقای قزوینی


خواص بیوفارماکولوژیک رسوراترول

صفحه 1879-1896

سیران کاکه برایی؛ الهام نیرومند؛ مظفر خزاعی