دوره و شماره: دوره 32، شماره 297، مهر و آبان 1393 
تأثیر سطح سرب روی یافته‌های استاندارد اکوکاردیوگرافی بطنی

صفحه 1269-1277

معصومه صادقی؛ لادن طاهری؛ جعفر گلشاهی؛ کتایون ربیعی؛ نضال صراف‌زادگان


رابطه‌ی بین ویژگی‌های اجتماعی- دموگرافیک با عوامل مؤثر در ترک سیگار در جامعه‌ی مصرف کنندگان سیگار اصفهان

صفحه 1278-1290

رخساره معمار؛ محمد مراثی؛ احمد باهنر؛ فرشاد اعتدالی؛ غزاله نوذری؛ مرضیه دهقانی سامانی؛ رضا روزبهانی


طراحی و ارزیابی یک اپلیکاتور مخصوص برای پرتودرمانی کارسینومای لب

صفحه 1310-1318

پروانه شکرانی؛ میلاد برادران قهفرخی؛ مریم خرمی‌زاده