دوره و شماره: دوره 32، شماره 280، خرداد و تیر 1393 
تعیین محدوده‌ی طبیعی و پروفایل ارگانیک اسیدهای ادرار در رده‌های سنی مختلف کودکان سالم ایران

صفحه 417-431

اعظم دادخواه؛ مهین هاشمی پور؛ افشین فصیحی؛ بهارا براتی؛ مرتضی پورفرزام


تعیین توالی وآنالیز فیلوژنی ژن NS دو جدایه‌ی آنفلوانزای 2N9H و بررسی خصوصیات رشد این ویروس‌ها بر روی سلول‌های 549A

صفحه 432-441

شهلا شاهسوندی؛ عباس احمدی وسمه‌جانی؛ محمد شایسته‌پور؛ کاوه صادقی؛ محمد مجید ابراهیمی؛ هادی فاضل


بررسی پلی‌مورفیسم ژن سوپراکسید دیسموتاز 1 و ارتباط آن با رتینوپاتی و نفروپاتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در اهواز

صفحه 442-452

جواد محمدی اصل؛ ارغوان سلیمانی‌زاده؛ حاجیه بی‌بی شهبازیان؛ حشمت اله شهبازیان؛ ندا گلچین