دوره و شماره: دوره 32، شماره 279، فروردین و اردیبهشت 1393 
بررسی ارتباط پاپیلوماویروس انسانی تیپ 6، 11، 16 و 18 با سرطان پستان

صفحه 368-377

مسعود دوستی؛ مهران بخشش؛ شکوه تقی‌پور ظهیر؛ علیرضا حاتمی؛ محمد شایسته‌پور؛ منصور مقیمی


نقش ریز مغذی‌ها در فعالیت بیماری آرتریت روماتوئید

صفحه 408-415

سپیده حجازی؛ کامیلا هاشم‌زاده؛ مریم صاحباری