ارزیابی میزان آنتی‌بادی اختصاصی ضد آنتی‌ژن نوترکیب CFP-10 مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در بیماران مبتلا به سل

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشکده‌ی علوم و فن‌آوری‌های نوین، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم دارویی‌، تهران، ایران

2 استادیار، گروه بیوتکنولوژی، مؤسسه‌ی تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری سل یکی از معضلات بهداشتی جامعه‌ی بشری است. روش سنتی تشخیص این بیماری مبتنی بر تست جلدی توبرکولین (TST یا Tuberculin skin test) می‌باشد که این دارای حساسیت و ویژگی پایین است و هر گونه برخورد قبلی با مایکوباکتریوم‌های غیر بیماری‌زا نیز می‌تواند منجر به نتایج مثبت کاذب در آن شود. هدف از این مطالعه، طراحی روش تشخیص سرولوژیک دقیق و سریع با استفاده از آنتی‌ژن نوترکیب CFP-10 برای تشخیص افراد مبتلا به سل از افراد غیر آلوده بود.روش‌ها: 51 نفر از بیماران مبتلا به سل به عنوان گروه تحت آزمایش و 39 نفر نیز به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند و وجود آنتی‌بادی اختصاصی ضد آنتی‌ژن CFP-10، در نمونه‌های سرمی آن‌ها به وسیله‌ی آزمون ELISA (Enzyme-linked immuno assay) غیر مستقیم مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته‌ها: از مجموع 51 نمونه‌ی سرم بیماران مسلول مورد بررسی (در رقت 10/1)، 47 نمونه دارای آنتی‌بادی ضد CFP-10 بود و در 39 نمونه‌ی سرم افراد سالم، 33 نمونه فاقد آنتی‌بادی ضد این آنتی‌ژن بود (01/0 > P). بنا بر این، میزان حساسیت روش طراحی شده در این مطالعه، 15/92 و اختصاصیت آن 61/84 درصد تعیین شد. میزان حساسیت و اختصاصیت روش در رقت 100/1 به ترتیب 7/64 و 43/97 درصد بود. بر همین اساس، نقطه‌ی برش نیز در رقت 10/1، 351/0 و در رقت 100/1، 25/0 تعیین گردید.نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده نشان داد که میزان آنتی‌بادی اختصاصی ضد CFP-10 در گروه بیماران مبتلا به سل تفاوت معنی‌داری با گروه افراد سالم داشت. لذا می‌توان نتیجه گیری کرد که اندازه‌ گیری آنتی‌بادی فوق می‌تواند کاندید مناسبی برای تشخیص بیماری سل و یا بررسی سیر بیماری در افراد مورد درمان باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Specific Antibody against Recombinant CFP-10 Protein of Mycobacterium Tuberculosis in Patients with Tuberculosis

نویسندگان [English]

 • Mina Karami 1
 • Majid Tebianian 2
1 Department of Microbiology, School of Advanced Sciences and Technology , Pharmaceutical Sciences Branch, Islamic Azad University ,Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Biotechnology, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj, Iran
چکیده [English]

Background: Tuberculosis (TB) has been remained as a major health problem. The most commonly used diagnostic tool for TB is a simple skin test. However, it has some disadvantages and it`s specificity can be compromised. Hence, detection of Mycobacterium tuberculosis specific antibodies in human sera has been considered as an important diagnostic test.Methods: In this study, humoral immune responses against recombinant CFP-10 protein of Mycobacterium tuberculosis in 51 patients with TB and 39 healthy subjects were evaluated using indirect enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).Findings: From 51 positive serum samples, 47 were positive and from 39 negative serum samples, 33 showed negative results. In this study, sensitivity and specificity of test were 92.15, 84.61 percent for dilution of 1:10 and 64.70 and 97.43 percent for dilution of 1:100, respectively. Accordingly, the estimated cut-off point was 0.351 and .025 for dilutions of 1:10 and 1:100, respectively.Conclusion: Our data suggested that the levels of antibodies against CFP-10 antigens in patients with TB were significantly higher than those in healthy subjects. This study demonstrated that ELISA with the use of the CFP-10 recombinant antigens is simple and sensitive and can be used to analyze large numbers of samples for the serodiagnosis of TB. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tuberculosis
 • CFP-10
 • Recombinant protein
 • Antibody
 1. Crowley L. An introduction to human disease: pathology and pathophysiology correlations. 8th ed. Sudbury, MA: Jones and Bartlett Learning; 2010.
 2. Mustafa AS. Mycobacterial gene cloning and expression, comparative genomics, bioinformatics and proteomics in relation to the development of new vaccines and diagnostic reagents. Med Princ Pract 2005; 14(Suppl 1): 27-34.
 3. Brodin P, Rosenkrands I, Andersen P, Cole ST, Brosch R. ESAT-6 proteins: protective antigens and virulence factors? Trends Microbiol 2004; 12(11): 500-8.
 4. Hill PC, Jackson-Sillah D, Fox A, Franken KL, Lugos MD, Jeffries DJ, et al. ESAT-6/CFP-10 fusion protein and peptides for optimal diagnosis of mycobacterium tuberculosis infection by ex vivo enzyme-linked immunospot assay in the Gambia. J Clin Microbiol 2005; 43(5): 2070-4.
 5. Porsa E, Cheng L, Seale MM, Delclos GL, Ma X, Reich R, et al. Comparison of a new ESAT-6/CFP-10 peptide-based gamma interferon assay and a tuberculin skin test for tuberculosis screening in a moderate-risk population. Clin Vaccine Immunol 2006; 13(1): 53-8.
 6. Kaufmann SHE, Rubin E. Handbook of tuberculosis: molecular biology and biochemistry. Weinheim, Germany: Wiley VCH; 2008.
 7. Ravn P, Munk ME, Andersen AB, Lundgren B, Lundgren JD, Nielsen LN, et al. Prospective evaluation of a whole-blood test using Mycobacterium tuberculosis-specific antigens ESAT-6 and CFP-10 for diagnosis of active tuberculosis. Clin Diagn Lab Immunol 2005; 12(4): 491-6.
 8. Harboe M. Antigens of PPD, old tuberculin, and autoclaved Mycobacterium bovis BCG studied by crossed immunoelectrophoresis. Am Rev Respir Dis 1981; 124(1): 80-7.
 9. Huebner RE, Schein MF, Bass JB, Jr. The tuberculin skin test. Clin Infect Dis 1993; 17(6): 968-75.
 10. van Pinxteren LA, Ravn P, Agger EM, Pollock J, Andersen P. Diagnosis of tuberculosis based on the two specific antigens ESAT-6 and CFP10. Clin Diagn Lab Immunol 2000; 7(2): 155-60.
 11. Mazurek GH, Jereb J, Lobue P, Iademarco MF, Metchock B, Vernon A. Guidelines for using the QuantiFERON-TB Gold test for detecting Mycobacterium tuberculosis infection, United States. MMWR Recomm Rep 2005; 54(RR-15): 49-55.
 12. Mori T, Sakatani M, Yamagishi F, Takashima T, Kawabe Y, Nagao K, et al. Specific detection of tuberculosis infection: an interferon-gamma-based assay using new antigens. Am J Respir Crit Care Med 2004; 170(1): 59-64.
 13. Arend SM, Andersen P, van Meijgaarden KE, Skjot RL, Subronto YW, van Dissel JT, et al. Detection of active tuberculosis infection by T cell responses to early-secreted antigenic target 6-kDa protein and culture filtrate protein 10. J Infect Dis 2000; 181(5): 1850-4.