درمان زخم مقاوم دیابتی با استفاده از تری‌کلرو استیک اسید و فیبروبلاست؛ گزارش دو مورد

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات پوست و سلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان و مرکز تحقیقات پوست و سلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 پزشک محقق، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 استادیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: زخم پا یکی از مهم‌ترین عوارض دیابت است و احتمال ابتلا به آن در طول زندگی هر بیمار مبتلا به دیابت به میزان 15 درصد می‌باشد. تا کنون، روش‌های درمانی متعددی برای درمان زخم پای دیابت ارایه شده است. در صورت پاسخ ندادن به درمان‌های استاندارد، درمان‌های دیگر و یا روش‌های نوین مورد استفاده قرار می‌گیرد.گزارش موارد: دو بیمار مرد مبتلا به دیابت ملیتوس نوع 2 و دارای زخم پای مقاوم به درمان، در این مطالعه وارد شدند. درمان شامل محلول تری‌کلرو استیک اسید 50 درصد و فیبروبلاست اتولوگ برای آن‌ها انجام شد. در هر دو بیمار، درمان توأم با بهبودی کامل زخم پا بود و در یک بیمار، زخم عمیقی که تا سطح تاندون پشت پا گسترش یافته بود، پس از 10 هفته از کاربرد فیبرو بلاست، بهبودی کامل پیدا کرد.نتیجه‌گیری: تری‌کلرو استیک اسید و فیبروبلاست اتولوگ می‌تواند به عنوان انتخاب درمانی برای زخم پای دیابتی مقاوم در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Treatment of Recalcitrant Diabetic Ulcers with Trichloroacetic Acid and Fibroblasts; Case Report

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Nilforoushzadeh 1
 • Fariba Jaffary 2
 • Mansour Siavash 3
 • Asieh Heidari 4
 • Nazli Ansari 5
 • Amir Hossein Siadat 6
1 Associate Professor, Skin and Stem Cell Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan AND Skin and Stem Cell Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 General Practitioner, Researcher, Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Assistant Professor, Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Foot ulcer, with a prevalence of 15% in general population, is one of the main complications in patients with diabetes. So far, different therapeutic methods have been provided for the treatment of foot ulcers. When no response to the standard treatment methods is observed, other methods would be applied.Case Report: In this report, we introduce two men with type 2 diabetes mellitus and recalcitrant diabetic foot ulcer who were treated with topical 50% trichloroacetic acid solvent and autologous fibroblasts. The treatment resulted in complete healing of foot ulcers in both patients.Conclusion: Trichloroacetic acid and autologous fibroblast can be considered as therapeutic choice for recalcitrant diabetic foot ulcer. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Trichloroacetic acid
 • Autologous fibroblasts
 • Recalcitrant diabetic ulcer
 1. Dalla PL, Faglia E. Treatment of diabetic foot ulcer: an overview strategies for clinical approach. Curr Diabetes Rev 2006; 2(4): 431-47.
 2. Aalami Harandi B, Aalami Harandi A, Siavashi B. Diabetic foot ulcer management review of literature. Iran J Surg 2009; 16(4): 1-7. [In Persian].
 3. Hinchliffe RJ, Valk GD, Apelqvist J, Armstrong DG, Bakker K, Game FL, et al. A systematic review of the effectiveness of interventions to enhance the healing of chronic ulcers of the foot in diabetes. Diabetes Metab Res Rev 2008; 24(Suppl 1): S119-S144.
 4. Nilforoushzadeh MA, Jaffary F, Siavash M, Heidari A, Ansari N, Siadat AH. Treatment of Recalcitrant Diabetic Ulcers With Trichloroacetic Acid and Fibroblasts. J Skin Stem Cell 2014; 1(2 SP e23312).
 5. Lavery LA, Armstrong DG, Harkless LB. Classification of diabetic foot wounds. J Foot Ankle Surg 1996; 35(6): 528-31.
 6. Knighton DR, Ciresi KF, Fiegel VD, Austin LL, Butler EL. Classification and treatment of chronic nonhealing wounds. Successful treatment with autologous platelet-derived wound healing factors (PDWHF). Ann Surg 1986; 204(3): 322-30.
 7. Singh N, Armstrong DG, Lipsky BA. Preventing foot ulcers in patients with diabetes. JAMA 2005; 293(2): 217-28.
 8. Margolis DJ, Allen-Taylor L, Hoffstad O, Berlin JA. Healing diabetic neuropathic foot ulcers: are we getting better? Diabet Med 2005; 22(2): 172-6.
 9. Nguyen TH, Rooney JA. Trichloroacetic acid peels. Dermatologic Therapy 2000; 13(2): 173-82.
 10. Nifroushzadeh MA, Jafary F, Reiszadeh MR. Comparative effect of topical trichloroacetic acid and intralesional meglumine antimoniate in the treatment of acute cutaneous leishmaniasis. Int J pharm 2006; 2(6): 633-6.
 11. Ulicna M, Danisovic L, Vojtassak J. Does cell therapy and tissue engineering represent a promising treatment of diabetic foot ulcers? Bratisl Lek Listy 2010; 111(3): 138-43.
 12. Marston WA, Hanft J, Norwood P, Pollak R. The efficacy and safety of Dermagraft in improving the healing of chronic diabetic foot ulcers: results of a prospective randomized trial. Diabetes Care 2003; 26(6): 1701-5.
 13. Wong T, McGrath JA, Navsaria H. The role of fibroblasts in tissue engineering and regeneration. Br J Dermatol 2007; 156(6): 1149-55.
 14. Gibbs S, van den Hoogenband HM, Kirtschig G, Richters CD, Spiekstra SW, Breetveld M, et al. Autologous full-thickness skin substitute for healing chronic wounds. Br J Dermatol 2006; 155(2): 267-74.
دوره 32، شماره 315 - شماره پیاپی 315
بهمن و اسفند 1393
صفحه 2252-2259
 • تاریخ دریافت: 04 دی 1393
 • تاریخ بازنگری: 02 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401