بررسی توزیع فراوانی همراهی سندرم تونل رادیال با آرنج تنیس بازان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه ارتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری اپی‌کندیلیت ‏جانبی بیماری شایعی است که در بعضی از موارد، با وجود درمان‌های مختلف، پاسخی به درمان نمی‌دهد. درمان بیماران مبتلا به اپی‌کندیلیت‏ جانبی، در درجه‌ی اول، به صورت Conservative از تزریق کورتون در موضع می‌باشد، ولی در صورت همراهی این بیماری با سندرم تونل رادیال، درمان مذکور به تنهایی مؤثر واقع نخواهد شد و از درمان جراحی و دکامپرس کردن عصب رادیال استفاده می‌شود. مطالعه‌ی حاضر، با هدف تعیین توزیع فراوانی همراهی سندرم تونل رادیال با آرنج تنیس بازان به انجام رسید.روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی مقطعی، بیماران مبتلا به اپی‌کندیلیت جانبی که در سال 93-1392 به درمانگاه ارتوپدی بیمارستان آیت‌اله کاشانی اصفهان مراجعه کردند، مورد مطالعه قرار گرفتند. ابتلای این افراد به اپی‌کندیلیت جانبی و سندرم تونل رادیال از طریق معاینه‌ی فیزیکی و مصاحبه تعیین و همراهی دو بیماری مذکور، با استفاده از EMG (Electromyogram) و NCV (Nerve conduction velocity) در بیماران تأیید شد.یافته‌ها: در 24 نفر (2/46 درصد) در معاینه‌ی بالینی، اپی‌کندیلیت جانبی با سندرم تونل رادیال همراهی داشت. همچنین، بر اساس یافته‌های EMG و NCV در 19 مورد (5/36 درصد)، اپی‌کندیلیت جانبی با سندرم تونل رادیال همراهی داشت. بر حسب نتایج EMG و NCV در 4 مورد (7/7 درصد)، بین اپی‌کندیلیت جانبی با سندرم تونل کارپ همراهی وجود داشت و در 7 مورد (5/13 درصد)، اپی‌کندیلیت جانبی با اسکلروز کندیل لترال آرنج همراهی داشت.نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، همراهی دو بیماری سندرم تونل رادیال و اپی‌کندیلیت جانبی عارضه‌ شایعی است و بایستی بیماران مبتلا به هر یک از این دو عارضه، به ویژه موارد مقاوم به درمان که با وجود درمان‌های Conservative بهبودی قابل توجهی پیدا نمی‌کنند، مورد بررسی‌های دقیق کلینیکی و پاراکلینیکی به منظور بررسی همراهی این بیماری با سندرم تونل رادیال قرار بگیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Coincidence of Radial Tunnel Syndrome with Tennis Elbow

نویسندگان [English]

 • Mohammad Dehghani 1
 • Maziar Hafezi 2
 • Shaghayegh Dehghani 2
1 Associate Professor, Department of Orthopedic Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine And Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Lateral epicondylitis is a common disease that in some instances does not respond to the usual treatment, even after different treatment efforts. Management of lateral epicondylitis is firstly based upon the conservative treatments and local injection of steroids; but if radial tunnel syndrome presented coincidently, alternative management must be planned on surgical decompression of radial nerve. As a result, diagnosis of cases with radial tunnel syndrome and tennis elbow simultaneously is significantly important for the planning of the management. The aim of this study was to determine the coincidence of radial tunnel syndrome with tennis elbow.Methods: In a cross-sectional study, 52 patients with confirmed lateral epicondylitis who referred to orthopedic clinic of Kashani hospital (Isfahan, Iran) during 2013-2014 were studied. The coincidence of lateral epicondylitis and radial tunnel syndrome was investigated among them via clinical examination and electromyogram (EMG) and nerve conduction velocity (NCV).Findings: In physical examination, coincidence of lateral epicondylitis with radial tunnel syndrome was seen in 24 patients (46.2%); according to EMG and NCV tests, this coincidence was seen in 19 patients (36.5%). Coincidence of lateral epicondylitis with carpal tunnel syndrome and lateral epicondyle of elbow sclerosis was seen in 4 (7.7%) and 7 patients (13.5%), respectively.Conclusion: Coincidence of radial tunnel syndrome with lateral epicondylitis is of high prevalence. So, it is necessary to conclude radial tunnel syndrome as the first diagnosis when faced to a patients suffering from tennis elbow who does not respond to usual conservative treatments; for these patients, supplementary paraclinical tests may be needed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lateral epicondylitis
 • Radial tunnel syndrome
 • Tennis elbow
 1. Rothschild B. Mechanical solution for a mechanical problem: Tennis elbow. World J Orthop 2013; 4(3): 103-6.
 2. Mahanta V, Dudhamal TS, Gupta SK. Management of tennis elbow by Agnikarma. J Ayurveda Integr Med 2013; 4(1): 45-7.
 3. Pattanittum P, Turner T, Green S, Buchbinder R. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for treating lateral elbow pain in adults. Cochrane Database Syst Rev 2013; 5: CD003686.
 4. Dingemanse R, Randsdorp M, Koes BW, Huisstede BM. Evidence for the effectiveness of electrophysical modalities for treatment of medial and lateral epicondylitis: a systematic review. Br J Sports Med 2014; 48(12): 957-65.
 5. Ruch DS, Orr SB, Richard MJ, Leversedge FJ, Mithani SK, Laino DK. A comparison of debridement with and without anconeus muscle flap for treatment of refractory lateral epicondylitis. J Shoulder Elbow Surg 2015; 24(2): 236-41.
 6. Herquelot E, Bodin J, Roquelaure Y, Ha C, Leclerc A, Goldberg M, et al. Work-related risk factors for lateral epicondylitis and other cause of elbow pain in the working population. Am J Ind Med 2013; 56(4): 400-9.
 7. Naam NH, Nemani S. Radial tunnel syndrome. Orthop Clin North Am 2012; 43(4): 529-36.
 8. Singh VA, Michael RE, Dinh DP, Bloom S, Cooper M. Posterior Interosseous Nerve Syndrome from Thermal Injury. Case Reports in Surgery 2014; 2014: 3.
 9. Djurdjevic T, Loizides A, Loscher W, Gruber H, Plaikner M, Peer S. High resolution ultrasound in posterior interosseous nerve syndrome. Muscle Nerve 2014; 49(1): 35-9.
 10. Stanley J. Radial tunnel syndrome: a surgeon's perspective. J Hand Ther 2006; 19(2): 180-4.
 11. Muehlberger T, Buschmann A, Ottomann C, Toman N. Aetiology and treatment of a previously denervated "tennis" elbow. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg 2009; 43(1): 50-3.
 12. Rose NE, Forman SK, Dellon AL. Denervation of the lateral humeral epicondyle for treatment of chronic lateral epicondylitis. J Hand Surg Am 2013; 38(2): 344-9.
 13. Lee JT, Azari K, Jones NF. Long term results of radial tunnel release – the effect of co-existing tennis elbow, multiple compression syndromes and workers' compensation. Journal of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery 2008; 61(9): 1095-9.