مدیریت تغذیه‌ای بیماری کبد چرب غیر الکلی (NAFLD): مقاله‌ی بازآموزی

نوع مقاله : Continuous Medical Education

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات امنیت غذایی و گروه تغذیه‌ی جامعه، دانشکده‌ی تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

گروه‌های هدف: متخصصین غدد، متخصصین گوارش و داخلی، پزشکان عمومی، شاغلین علوم تغذیهاهداف آموزشیارتقای آگاهی پزشکان عمومی در خصوص مدیریت تغذیه‌ای بیماری کبد چرب غیر الکلیارتقای آگاهی متخصصین غدد در خصوص مدیریت تغذیه‌ای بیماری کبد چرب غیر الکلیارتقای آگاهی شاغلین علوم تغذیه در خصوص مدیریت تغذیه‌ای بیماری کبد چرب غیر الکلیارتقای آگاهی پزشکان متخصص گوارش و داخلی در خصوص مدیریت تغذیه‌ای بیماری کبد چرب غیر الکلی.کبد چرب غیر الکلی (NAFLD یا Non-alcoholic fatty liver disease) در برگیرنده‌ی طیفی از اختلالات کبدی شامل استئاتوز کبدی تا استئاتوهپاتیت و سیروز می‌باشد. چاقی شکمی، دیابت ملیتوس نوع 2، دیس‌لیپیدمی و پرفشاری خون، از عوامل خطر پیشرفت NAFLD به شمار می‌روند. در واقع، می‌توان NAFLD را بعد کبدی سندرم متابولیک در نظر گرفت. بیشتر بیماران مبتلا به NAFLD، علایمی ندارند یا علایم غیر اختصاصی مثل خستگی، ضعف و بی‌حالی را تجربه می‌کنند. استاندارد طلایی برای تشخیص NAFLD و تعیین شدت آن، بیوپسی کبدی می‌باشد. درمان بیماری شامل مصرف داروهای افزاینده‌ی حساسیت انسولینی مثل تیازولیدین دیون‌ها به همراه مداخلات شیوه‌ی زندگی (شامل کاهش وزن متوسط، فعالیت بدنی منظم و رژیم غذایی مناسب) و کنترل عوامل خطر همراه با بیماری همچون دیابت ملیتوس نوع 2 و دیس‌لیپیدمی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nutritional Management in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD)

نویسندگان [English]

 • Sepideh Mahboobi 1
 • Reza Rouzbahani 2
1 Food Security Research Centre AND Department of Community Nutrition, School of Nutrition and Food Science, Isfahan University of Medical sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Nutritional Management in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD)

کلیدواژه‌ها [English]

 • Non-alcoholic fatty liver
 • Nutrition
 1. Schneider AL, Lazo M, Selvin E, Clark JM. Racial differences in nonalcoholic fatty liver disease in the U.S. population. Obesity (Silver Spring ) 2014; 22(1): 292-9.
 2. Farrell GC, McCullough AJ, Day ChP. What is non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), and why is it important? In: Farrell GC, McCullough AJ, Day ChP, editors. Non-alcoholic fatty Liver disease: a practical guide.Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell; 2015. p. 1-16.
 3. Vernon G, Baranova A, Younossi ZM. Systematic review: the epidemiology and natural history of non-alcoholic fatty liver disease and non-alcoholic steatohepatitis in adults. Aliment Pharmacol Ther 2011; 34(3): 274-85.
 4. Chalasani N, Younossi Z, Lavine JE, Diehl AM, Brunt EM, Cusi K, et al. The diagnosis and management of non-alcoholic fatty liver disease: practice Guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases, American College of Gastroenterology, and the American Gastroenterological Association. Hepatology 2012; 55(6): 2005-23.
 5. Adams LA, Lymp JF, St SJ, Sanderson SO, Lindor KD, Feldstein A, et al. The natural history of nonalcoholic fatty liver disease: a population-based cohort study. Gastroenterology 2005; 129(1): 113-21.
 6. Fu JF, Liang L, Zou CC, Hong F, Wang CL, Wang XM, et al. Prevalence of the metabolic syndrome in Zhejiang Chinese obese children and adolescents and the effect of metformin combined with lifestyle intervention. Int J Obes (Lond ) 2007; 31(1): 15-22.
 7. Angulo P. Nonalcoholic fatty liver disease. N Engl J Med 2002; 346(16): 1221-31.
 8. Day CP, Saksena S. Non-alcoholic steatohepatitis: definitions and pathogenesis. J Gastroenterol Hepatol 2002; 17(Suppl 3): S377-S384.
 9. Auwerx J, Staels B. Leptin. Lancet 1998; 351(9104): 737-42.
 10. Yu AS, Keeffe EB. Nonalcoholic fatty liver disease. Rev Gastroenterol Disord 2002; 2(1): 11-9.
 11. Menon KV, Gores GJ, Shah VH. Pathogenesis, diagnosis, and treatment of alcoholic liver disease. Mayo Clin Proc 2001; 76(10): 1021-9.
 12. James OF, Day CP. Non-alcoholic steatohepatitis (NASH): a disease of emerging identity and importance. J Hepatol 1998; 29(3): 495-501.
 13. Brunt EM, Janney CG, Di Bisceglie AM, Neuschwander-Tetri BA, Bacon BR. Nonalcoholic steatohepatitis: a proposal for grading and staging the histological lesions. Am J Gastroenterol 1999; 94(9): 2467-74.
 14. Rashid M, Roberts EA. Nonalcoholic steatohepatitis in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2000; 30(1): 48-53.
 15. Roberts EA. Nonalcoholic steatohepatitis in children. Curr Gastroenterol Rep 2003; 5(3): 253-9.
 16. Hickman IJ, Jonsson JR, Prins JB, Ash S, Purdie DM, Clouston AD, et al. Modest weight loss and physical activity in overweight patients with chronic liver disease results in sustained improvements in alanine aminotransferase, fasting insulin, and quality of life. Gut 2004; 53(3): 413-9.
 17. Sohrabpour A, Rezvan H, Amini-Kafiabad S, Dayhim M, Merat S, Pourshams A. Prevalence of Nonalcoholic Steatohepatitis in Iran: A Population based Study. Middle East J Dig Dis 2010; 2(1): 14-9.
 18. Katsilambros N, Dimosthenopoulos Ch, Kontogianni MD, Manglara E, Poulia KA. Clinical nutrition in practice. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell; 2010.
 19. Mahan LK, Raymond JL, Escott-Stump S. Krause's food and the nutrition care. Philadelphia, PA: Elsevier; 2012.
 20. Escott-Stump S. Nutrition and diagnosis-related care. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2011.
 21. Fabbrini E, Sullivan S, Klein S. Obesity and nonalcoholic fatty liver disease: biochemical, metabolic, and clinical implications. Hepatology 2010; 51(2): 679-89.
 22. Ruhl CE, Everhart JE. Determinants of the association of overweight with elevated serum alanine aminotransferase activity in the United States. Gastroenterology 2003; 124(1): 71-9.
 23. Comert B, Mas MR, Erdem H, Dinc A, Saglamkaya U, Cigerim M, et al. Insulin resistance in non-alcoholic steatohepatitis. Dig Liver Dis 2001; 33(4): 353-8.
 24. Marchesini G, Brizi M, Bianchi G, Tomassetti S, Bugianesi E, Lenzi M, et al. Nonalcoholic fatty liver disease: a feature of the metabolic syndrome. Diabetes 2001; 50(8): 1844-50.
 25. Sanyal AJ, Campbell-Sargent C, Mirshahi F, Rizzo WB, Contos MJ, Sterling RK, et al. Nonalcoholic steatohepatitis: association of insulin resistance and mitochondrial abnormalities. Gastroenterology 2001; 120(5): 1183-92.