اخذ نمونه‌ی خون از خرگوش آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 متخصص جراحی دامپزشکی، واحد تحقیقات پیش‌بالینی مراقبت‌های ویژه (PICRU)، دانشکده‌ی آناتومی، فیزیولوژی و بیولوژی، دانشگاه استرالیای غربی، کراولی، استرالیای غربی، استرالیا

2 مربی، بخش پزشکی مولکولی، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: تکنیک انجام پژوهش از مهم‌ترین امور تأثیرگذار در کیفیت نتایج پژوهش است. خون‌گیری با حجم زیاد از خرگوش‏های آزمایشگاهی، یکی از امور متداول در کار با این حیوان است، اما به دلیل دشواری‏های تکنیکی، خون‌گیری از قلب حیوان هوشیار به عنوان روشی رایج در بسیاری از مراکز پذیرفته شده است. این روش -جدا از غیر اخلاقی بودن- به دلیل استرس زیاد، موجب اختلال در پارامترهای مورد اندازه‏گیری و همچنین بیماری‌ها و تلفات فراوان در حیوانات می‏شود. هدف پژوهش فعلی، ارایه‌ی دقیق تکنیک بهینه‏ای برای اخذ نمونه‏های خونی با حجم زیاد از خرگوش‏های آزمایشگاهی بود.روش‌ها: پژوهش حاضر در طی فرایند تولید کمپلمان خرگوش، از 91 سر خرگوش سفید نیوزلندی نر و ماده با سن 36-6 ماه و با وزن 5/3-2/1 کیلوگرم صورت گرفت. استیل پرومازین به صورت عضلانی به حیوانات تجویز گردید. به منظور جلوگیری از اسپاسم شریانی ناشی از برخورد سرسوزن، اعصاب شریان گوش توسط لیدوکائین بی‏حس شد. دستیابی عروقی توسط سرسوزن پروانه‏ای تغییر شکل یافته صورت گرفت. در نهایت، شریان به روش مناسب خون‌بندی گردید.یافته‌ها: روش حاضر، ضمن 155 مورد خون‌گیری از حیوانات به مدت 3 ماه، موجب حصول 2384 میلی‏لیتر خون گردید (5/3 ± 4/15 میلی‏لیتر خون به ازای هر سر خرگوش). تعداد تلفات ناشی از خون‌گیری در طول 6 ماه پس از آغاز مطالعه، معادل صفر بود که ضمن مراجعه به سوابق قبلی مربوط به روش خون‌گیری از قلب حیوانات هوشیار در بازه‌ی زمانی مشابه (19 سر تلفات)، اختلاف آماری معنی‌داری را نشان داد (001/0 > P).نتیجه‌گیری: روش ارایه شده، موجب کاهش بیماری و تلفات در خرگوش‏های آزمایشگاهی شده و به عنوان روش ارجح خون‌گیری با حجم زیاد، توصیه می‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Blood Sampling from Laboratory Rabbits

نویسندگان [English]

 • Siavash Ahmadi-Noorbakhsh 1
 • Esmat Mirabzadeh-Ardakani 2
1 Manager, Preclinical Intensive Care Research Unit, School of Anatomy, Physiology and Human Biology, The University of Western Australia, Crawley, WA, Australia
2 Lecturer, Department of Molecular Medicine, Biotechnology Research Centre, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Proper method of blood collection (BC) has significant consequences in many biological productions and research activities. Due to the challenges of blood collection from laboratory rabbits, cardiac puncture is routinely performed as the routine method of blood collection in many biological material production and research centres. Besides being ethically unacceptable, this method causes high morbidity and mortality. Furthermore, cardiac puncture is very distressful for anaesthetised animals and greatly disturbs the measured data. The aim of the current study was to provide detailed technical instructions for a superior method of large volume blood collection from laboratory rabbits.Methods: This study was performed during the course of the complement production from 91 white New Zealand rabbits aging 6-36 months and weighing 1.2-3.5 kg. Acetylpromazine was injected intramuscularly. To avoid vasoconstriction caused by needle puncture, nerves of the central ear artery were blocked via local infiltration of lidocaine. Arterial access was established using modified Butterfly catheters. At the end of the blood collection, arterial haemostasis performed appropriately.Findings: During 3 months and 155 episodes of blood sampling, 2384 ml blood was collected via this method (15.4 ± 3.5 ml/rabbit). The mortality rate related to the blood sampling method was nil until 3 months following completion of the study which showed significant statistical difference (P < 0.001) in comparison to the data retrieved from the archives of the centre regarding previous method of cardiac puncture (mortality = 19 rabbits).Conclusion: Due to the significantly lower morbidity/mortality of the presented technique, we recommend it as the proper method of large volume blood sampling in laboratory rabbits.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Laboratory animals
 • Sampling
 • Blood collection
 1. McGuill MW, Rowan AN. Biological effects of blood loss: implications for sampling volumes and techniques. ILAR J 1989; 31(4): 5-20.
 2. Parasuraman S, Raveendran R, Kesavan R. Blood sample collection in small laboratory animals. J Pharmacol Pharmacother 2010; 1(2): 87-93.
 3. Sarrafzadeh-Rezaei F, Ahmadi-Noorbakhsh S. Management, anesthesia, and surgery of laboratory animals. 1st ed. Urmia, Iran: Urmia University Press; 2010. p. 31-173, 180, 378-81, 403, 414-44, 453-7, 550-64. [In Persian].
 4. Mirabzadeh-Ardakani E, Ahmadi-Noorbakhsh S. Euthanasia of laboratory animals. 1st ed. Tehran, Iran: Pasteur Institute of Iran; 2014. p. 147-168. [In Persian].
 5. Mobasher M, Aramesh K, Aldavoud SJ, Ashrafganjooei N, Divsalar K, Phillips CJC, et al. Proposing a national ethical framework for animal research in Iran. Iranian J Publ Health 2008; 37(1 (Suppl)): 39-46.
 6. Mobasher M, Sasani P, Aldavood SJ, Aramesh K, Larijani B. A Review on Laboratory Animals Work Ethical Guideline. Iran J Med Ethics Hist Med 2012; 5 (Suppl): 70-111. [In Persian].
 7. Tranquilli WJ, Thurmon JC, Grimm KA, Lumb WV. Lumb and Jones' veterinary anesthesia and analgesia. 4th ed. Ames, Iowa: Blackwell Publication; 2007. p. 767.
 8. Australian Government, National Health and Medical Research Council. Guidelines to promote the wellbeing of animals used for scientific purposes: the assessment and alleviation of pain and distress in research animals. Canberra, Australia: Australian Government National Health and Medical Research Council Publication; 2008. p. D1-D11.
 9. de Blas C, Wiseman J. Nutrition of the rabbit. 2nd ed. Cambridge, MA: CABI Publication; 2010. p. 222-32.
 10. Varga M, Harcourt-Brown F. Textbook of rabbit medicine. 2nd ed. New York, NY: Elsevier; 2013. p. 178-201.