دوره و شماره: دوره 33، شماره 338، مرداد و شهریور 1394 
بررسی عوارض پوستی گلوکانتیم موضعی در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی

صفحه 884-890

محمدعلی نیلفروش‌زاده؛ زهره نیلفروشان؛ فریبا جعفری؛ آسیه حیدری؛ نازلی انصاری


اخذ نمونه‌ی خون از خرگوش آزمایشگاهی

صفحه 917-923

سیاوش احمدی نوربخش؛ عصمت میراب‌زاده اردکانی