دوره و شماره: دوره 33، شماره 355، آذر و دی 1394 
بهینه‌سازی تولید یک آنتی‌بادی با اختصاصیت دوگانه علیه گیرنده‌ی لپتین و CD4 انسانی و بررسی خواص آن

صفحه 1740-1751

لیلا ممجدی؛ سید حمید زرکش اصفهانی؛ محمد ربانی؛ رحمان امام‌زاده؛ فروزان صفری؛ آرش بابایی


تأثیر محدودیت غذایی دراز مدت بر آپوپتوز میوکارد

صفحه 1758-1770

افشار جعفری؛ حسن پوررضی؛ سعید نیکوخصلت؛ بهزاد برادران


بررسی اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در استان اصفهان در سال 1391

صفحه 1784-1795

مهدی محمدیان؛ حمید صالحی‌نیا؛ سلمان خزایی؛ جواد رمضان‌پور؛ عبداله محمدیان هفشجانی