دوره و شماره: دوره 33، شماره 359، آذر و دی 1394 
شناسایی مولکولی گونه‌های Candida در بیماران مبتلا به Candidiasis در بیرجند با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلیمراز و برش آنزیمی

صفحه 1986-1993

تکتم بخشی؛ سمیرا سالاری؛ علی ناصری؛ ایرج اسفندیارپور؛ محمد علی محمدی؛ پویا قاسمی‌نژاد آلمانی