دوره و شماره: دوره 33، شماره 327، فروردین و اردیبهشت 1394 
بررسی تأثیر متیل فنیدات بر اثر ضد دردی متادون در موش صحرایی

صفحه 316-325

بابک زنجانی؛ محمد رامان مولودی؛ اسماعیل ایزدپناه؛ کامبیز حسن زاده


بیان پروانسولین انسانی در گیاه با استفاده از ناقل pVUT (Plasmid Viral University of Tehran)

صفحه 346-354

مهناز خیرالهی؛ علی‌اکبر شاه نجات بوشهری؛ مجید خیراللهی؛ فریبا ابوئی مهریزی؛ هوشنگ علیزاده


اساس ژنتیک سندرم متابولیک

صفحه 355-367

هاجر میران‌زاده مهابادی؛ سیده غزاله فاطمی؛ پروانه نیک‌پور؛ مجتبی عمادی بایگی؛ رویا کلیشادی