دوره و شماره: دوره 33، شماره 362، بهمن و اسفند 1394 
شناسایی گونه‌های کاندیدا در دهان افراد مصرف کننده‌ و غیر مصرف کننده‌ی سیگار

صفحه 2105-2110

محمدرضا جواهری؛ فائزه محمدی؛ مصطفی چادگانی‌پور؛ شهرام نکوئیان؛ پروین دهقان


استفاده از نشانگر تک نوکلئوتیدی MT1XT20 برای تشخیص ناپایداری میکروستلایت در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان کولون ارثی غیر پولیپی (HNPCC)

صفحه 2120-2130

نجمه فراهانی؛ پروانه نیک‌پور؛ محمدحسن امامی؛ مرتضی هاشم‌زاده؛ مهرداد زینلیان؛ رسول صالحی


برنامه‌ی قلب سالم اصفهان: حجم نمونه و ساختارهای نمونه‌گیری

صفحه 2152-2166

فاطمه نوری؛ آوات فیضی؛ نوشین محمدی‌فر؛ نضال صراف‌زادگان