دوره و شماره: دوره 33، شماره 326، فروردین و اردیبهشت 1394 
عوامل مربوط به کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مبتلا به انسداد مزمن ریه

صفحه 275-286

نسرین فدایی اقدم؛ اکرم سادات منتظری؛ دریادخت مسرور؛ رقیه علیاری؛ اعظم حمیدزاده


تولید لنتی‌ ویروس اینتگراز منفی به منظور بیان گذرای پروتئین مورد نظر و کاهش اثرات جانبی ویروس در ژن درمانی

صفحه 305-315

لاله شریعتی؛ زهرا محمدی؛ زهرا حجازی؛ مهران مدرس؛ منصور صالحی؛ محمد حسین مدرسی؛ حسین خان‌احمد