دوره و شماره: دوره 33، شماره 339، مرداد و شهریور 1394 
370-miR در سرطان پستان

صفحه 924-931

حلیمه ملایی‌نژاد؛ ناهید اسکندری؛ عباسعلی پورآذر؛ علیرضا عندلیب؛ منصور صالحی؛ مزدک گنجعلی خانی حاکمی


بهینه‌سازی پارامترهای درمان تومورهای سارکومای بافت نرم به روش الکتروپوریشن بازگشت ناپذیر

صفحه 955-969

کریم قاضی‌خانلو ثانی؛ سید محمد فیروزآبادی؛ لیلا آقاقزوینی؛ حبیب اله محمودزاده


مروری بر کاربرد پلاسمای غنی از پلاکت در ریزش و پیوند مو

صفحه 970-982

فریبا جعفری؛ محمدعلی نیلفروش‌زاده؛ الهه هفت برادران