دوره و شماره: دوره 33، شماره 363، بهمن و اسفند 1394 
بررسی ارزش تشخیصی نقطه‌ی طب سوزنی Lanwei جهت تشخیص آپاندیسیت حاد

صفحه 2172-2178

مهران رضوانی؛ هلیا عمیدی؛ سید مرتضی حیدری؛ سید علیرضا حسینی؛ رضا اشراقی سامانی


شناسایی جهش IVSII-I ژن بتا گلوبین در ناقلین تالاسمی Minor با استفاده از روش High-Resolution Melting (HRM)

صفحه 2179-2186

فاطمه آخوندی؛ مجتبی عمادی بایگی؛ منصور صالحی؛ پروانه نیک‌پور