دوره و شماره: دوره 33، شماره 368، بهمن و اسفند 1394 
ارتباط میان چاقی با یبوست و یبوست عملکردی در بزرگسالان ایرانی

صفحه 2429-2439

نجمه سالک؛ عادله دادخواه؛ پروانه صانعی؛ عمار حسن‌‌زاده کشتلی؛ احمد اسماعیل‌زاده؛ پیمان ادیبی


تأثیر پروبیوتیک در درمان یبوست عملکردی کودکان 12-4 سال

صفحه 2448-2454

معصومه عابدینی؛ پدرام عطایی؛ عبدالرحیم افخم‌زاده؛ مریم سیف ‌منش؛ بنفشه صداقت


نسل جدید روش‌های توالی‌یابی و کاربردهای آن

صفحه 2469-2480

میثم مصلایی؛ حامد میرزایی؛ میگانوش سیمونیان