دوره و شماره: دوره 33، شماره 332، خرداد و تیر 1394 
ارزیابی عوامل مرتبط با تأخیر در تشخیص بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت

صفحه 596-603

سلمان خزایی؛ قدرت‎اله روشنایی؛ زهرا کوسه‌لو؛ علی ظهیری؛ عبداله محمدیان هفشجانی؛ حمید صالحی‌نیا