دوره و شماره: دوره 33، شماره 323، فروردین و اردیبهشت 1394 
بررسی پلی‌مورفیسم تکرار TAAAA در ژن p53 و ارتباط آن با سرطان پستان

صفحه 134-143

سمیه نجفی درچه؛ منوچهر توسلی؛ سیمین همتی؛ فروزان صفری


بررسی بهبود قدرت افتراق دو نقطه در اعمال جراحی V-Y Plasty وPalmar Graft در بازه‌ی 6 ماهه

صفحه 152-159

محمد دهقانی؛ امیر حسین اکبر پور؛ محمدعلی کوفه؛ شقایق دهقانی