دوره و شماره: دوره 33، شماره 333، خرداد و تیر 1394 
طراحی و ساخت فانتوم چهار بعدی ریه برای بررسی حرکت تومور در حین تنفس در پرتودرمانی با استفاده از تصویربرداری رزنانس مغناطیسی

صفحه 631-642

زهرا اکملی؛ داریوش شهبازی گهرویی؛ محمدامین مصلح شیرازی؛ میلاد برادران قهفرخی؛ نادر فلاحیان؛ صادق شرکت


عوارض کوله‌سیستکتومی به روش‌های باز و لاپاراسکوپیک در افراد بالای 50 سال

صفحه 669-675

علی‌اصغر درزی؛ سیدرضا مدرس؛ سیدرضا هاشمی؛ آرشیا یزدانی؛ بهمن فرهنگی؛ عسگری نورباران؛ سمیرا طهماسبی‌پور؛ ندا امانی