ارزش اخباری مثبت شناسایی IgM اختصاصی در تشخیص عفونت حاد سرخجه

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه ویروس‌شناسی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 استاد، آزمایشگاه ملی سرخک/سرخجه‌ی کشوری و گروه ویروس‌شناسی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه ویروس‌شناسی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ویروس‌شناسی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

5 کارشناس آزمایشگاه، گروه ویروس‌شناسی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

6 کارشناس ارشد، مرکز بیماری‌های قابل پیش‌گیری با واکسن، مرکز کنترل بیماری‌ها، وزارت درمان، بهداشت و آموزش پزشکی، تهران، ایران

7 کارشناس، گروه ویروس‌شناسی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: ارتباط بین ناهنجاری‌های مادرزادی و عفونت اولیه‌ی سرخجه به خصوص در سه ماهه‌ی اول بارداری سبب الزامی شدن واکسیناسیون همگانی گردید. شناسایی IgM (Immunoglobulin M) اختصاصی سرخجه، متداول‌‌ترین روش آزمایشگاهی تشخیص عفونت اولیه‌ی سرخجه می‌باشد. در ایران پس از واکسیناسیون سراسری، اپیدمی بیماری سرخجه گزارش نشده است. با این حال، موارد مثبت IgM سرخجه همچنان مشاهده می‌شود. از آن جایی که نزدیک شدن به مرحله‌ی حذف یک بیماری ویروسی، باعث کاهش موارد ابتلا و کاهش ارزش اخباری مثبت آزمون شناسایی آن می‌شود، در این مطالعه ارزش اخباری مثبت آزمون IgM سرخجه در شناسایی عفونت حاد مورد بررسی قرار گرفت.روش‌ها: در این پژوهش، سرم افراد مبتلا به تب و بثورات که در سه سال متوالی از سر تا سر کشور جمع‌آوری شده بود، از نظر وجود IgM اختصاصی سرخجه بررسی و برای تمام موارد IgM مثبت، سنجش IgG avidity انجام شد.یافته‌ها: ارزش اخباری آزمون IgM در شناسایی عفونت حاد سرخجه 8/15 درصد محاسبه شد.نتیجه‌گیری: جمع‌بندی نتایج نشان داد که با وجود پوشش مناسب واکسن در کشور، مشاهده‌ی بخش قابل توجهی از موارد مثبت IgM سرخجه، دلیلی به جز ابتلا به عفونت حاد سرخجه دارد. بنا بر این، برای غربال‌گری سرخجه، نباید تنها به نتیجه‌ی مثبت IgM اکتفا کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Positive Predictive Value of IgM Detection in Diagnosis of Acute Rubella Infection

نویسندگان [English]

 • Seyed-Mahmood Seyed-Khorrami 1
 • Talat Mokhtari-Azad 2
 • Jila Yavarian 3
 • Nahid Moghadam-Nia 4
 • Azadeh Shadab 5
 • Fatemeh Adjaminezhad-Fard 5
 • Azam Sabouri 6
 • Fatemeh Saadatmand 7
 • Nazanin-Zahra Shafiei-Jandaghi 3
1 Department of Virology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Professor, National Laboratory for Measles/Rubella AND Department of Virology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Virology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 MSc Student, Department of Virology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Department of Virology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
6
7 Department of Virology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Rubella vaccination is essential due to the relationship between the primary infection and congenital abnormalities. Detection of IgM is the most common method of diagnosing acute rubella infection. In Iran, no rubella outbreak has been reported after the global vaccination; although positive rubella IgM cases have been detected. Approaching elimination of a viral infection, its incidence rate and the positive predictive value (PPV) of the diagnostic test would be reduced. Recently, adequate vaccination coverage leads to a reduction in rubella incidence, in such a situation this study estimated the PPV of rubella specific IgM.Methods: Serum samples from cases with fever and rash, during three tandem years were collected from all over the country. To evaluate the PPV of IgM detection in acute rubella infection diagnosis, all the sera were subjected to IgM detection, then all IgM positive cases were evaluated via IgG avidity assay.Findings: The PPV of IgM detection test to detect acute rubella infection was 15.8%.Conclusion: In conclusion, giving the appropriate immunization coverage in the country, the PPV of detecting rubella IgM was low. Therefore, diagnosis of acute rubella infection should not be confirmed only based on IgM positive result.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acute rubella infection
 • IgM detection
 • positive Predictive Value
 1. Berger BE, Omer SB. Could the United States experience rubella outbreaks as a result of vaccine refusal and disease importation? Hum Vaccin 2010; 6(12): 1016-20.
 2. Esteghamati A, Gouya MM, Zahraei SM, Dadras MN, Rashidi A, Mahoney F. Progress in measles and rubella elimination in Iran. Pediatr Infect Dis J 2007; 26(12): 1137-41.
 3. Usonis V, Anca I, Andre F, Chlibek R, Cizman M, Ivaskeviciene I, et al. Rubella revisited: where are we on the road to disease elimination in Central Europe? Vaccine 2011; 29(49): 9141-7.
 4. Vauloup-Fellous C, Grangeot-Keros L. Humoral immune response after primary rubella virus infection and after vaccination. Clin Vaccine Immunol 2007; 14(5): 644-7.
 5. Khorrami SM, Mokhtari-Azad T, Yavarian J, Nasab GS, Naseri M, Jandaghi NZ. The etiology of Rubella IgM positivity in patients with rubella-like illness in Iran from 2011 to 2013. J Med Virol 2015; 87(11): 1846-52.
 6. Pandolfi E, Chiaradia G, Moncada M, Rava L, Tozzi AE. Prevention of congenital rubella and congenital varicella in Europe. Euro Surveill 2009; 14(9): 16-20.
 7. Hamkar R, Jalilvand S, Abdolbaghi MH, Jelyani KN, Esteghamati A, Hagh-goo A, et al. Distinguishing between primary infection and reinfection with rubella vaccine virus by IgG avidity assay in pregnant women. East Mediterr Health J 2009; 15(1): 94-103.
 8. Best JM. Rubella. Semin Fetal Neonatal Med 2007; 12(3): 182-92.
 9. de Paschale M, Manco MT, Paganini A, Agrappi C, Mirri P, Cucchi G, et al. Rubella antibody screening during pregnancy in an urban area of Northern Italy. Infect Dis Rep 2012; 4(1): e17.
 10. Wandinger KP, Saschenbrecker S, Steinhagen K, Scheper T, Meyer W, Bartelt U, et al. Diagnosis of recent primary rubella virus infections: significance of glycoprotein-based IgM serology, IgG avidity and immunoblot analysis. J Virol Methods 2011; 174(1-2): 85-93.
 11. Hamkar R, Jalilvand S, Mokhtari-Azad T, Nouri JK, Dahi-Far H, Soleimanjahi H, et al. Assessment of IgM enzyme immunoassay and IgG avidity assay for distinguishing between primary and secondary immune response to rubella vaccine. J Virol Methods 2005; 130(1-2): 59-65.
 12. Bottiger B, Jensen IP. Maturation of rubella IgG avidity over time after acute rubella infection. Clin Diagn Virol 1997; 8(2): 105-11.
 13. Thomas HI, Barrett E, Hesketh LM, Wynne A, Morgan-Capner P. Simultaneous IgM reactivity by EIA against more than one virus in measles, parvovirus B19 and rubella infection. J Clin Virol 1999; 14(2): 107-18.
 14. Ang LW, Chua LT, James L, Goh KT. Epidemiological surveillance and control of rubella in Singapore, 1991-2007. Ann Acad Med Singapore 2010; 39(2): 95-101.
 15. Dimech W, Panagiotopoulos L, Marler J, Laven N, Leeson S, Dax EM. Evaluation of three immunoassays used for detection of anti-rubella virus immunoglobulin M antibodies. Clin Diagn Lab Immunol 2005; 12(9): 1104-8.
 16. Andrus JK, de Quadros CA. Recent advances in immunization. 2nd ed. Washington, DC: Pan American Health Organization; 2006. p. 113.