گزارش یک مورد پارگی مری

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار، گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه آموزش پرستاری، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دانشجوی دکتری، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: پارگی مری از دیدگاه مرگ و میر، یکی از کشنده‌ترین آسیب‌های دستگاه گوارش است. علل پارگی مری، اقدامات تشخیصی، تروما و سندرم Boerhaave می‌باشد. با وجود ندرت بروز پارگی مری بعد از استفراغ، خطر مرگ و میر بالایی دارد. بنا بر این، تشخیص به موقع و درمان جراحی ضروری می‌باشد.گزارش مورد: بیمار آقای 44 ساله‌ای بود که به علت درد شدید قفسه‌ی سینه به اورژانس داخلی مراجعه کرده و حدود 4 ساعت قبل از مراجعه به دنبال خوردن تخم مرغ دچار استفراغ شده بود. شدت استفراغ زیاد نبود و بیشتر در سمت راست قفسه‌ی سینه درد داشت. بعد از تشخیص پارگی مری، بیمار توراکوتومی شد.نتیجه‌گیری: پارگی مـری یک اورژانس واقعـی است و تشخیص سریع و به مـوقع آن، نقش به‌سزایی در نتیـجه‌ی درمان و کاهش عـوارض و مرگ و میـر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Esophageal Rupture; A Case Report

نویسندگان [English]

 • Mohammad Rahim Vakili 1
 • Bita Shahbazzadegan 2
1 Assistant Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
2 Department of Nursing, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil AND PhD student, Department of Health Education and Health Promotion, School of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: One of the most lethal damages of the gastrointestinal tract is esophageal perforation. The prevalent causes of esophageal perforation are diagnosis interventions, trauma, and Boerhaave’s syndrome. Although esophageal perforation after vomiting is rare, but has a high mortality risk; therefore, early diagnosis and treatment is essential.Case Report: The patient was a 44-year-old man admitted to the emergency room due to severe chest pain with a history of vomiting after eating egg, 4 hours ago. Vomiting was not too severe and the pain was in the right chest. After the diagnosis of esophageal rupture, the patient underwent thoracotomy.Conclusion: As esophageal perforation is a real emergency, on-time diagnosis and treatment is vital.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Esophageal rupture
 • Chest Pain
 • Boerhaave’s syndrome
 1. Daneshvar Kakhki A, Badieei A, Ghoncheh M, Abbasi A. Primary repair of an intrathoracic esophageal perforation with late diagnosis; review of literatures and discussion. Iran J Surg 2004; 12 (33): 77-82. [In Persian].
 2. Mahmodlou R. Boerhaave's syndrome presenting. Urmia Med J 2011; 22(2): 152-4. [In Persian].
 3. Salo JA, Seppala KM, Pitkaranta PP, Kivilaakso EO. Spontaneous rupture and functional state of the esophagus. Surgery 1992; 112(5): 897-900.
 4. Mota HJ, Ximenes NM, Medeiros AC. Postemetic rupture of the esophagus: Boerhaave's syndrome. J Bras Pneumol 2007; 33(4): 480-3.
 5. Younes Z, Johnson DA. The spectrum of spontaneous and iatrogenic esophageal injury: perforations, Mallory-Weiss tears, and hematomas. J Clin Gastroenterol 1999; 29(4): 306-17.
 6. Cho S, Jheon S, Ryu KM, Lee EB. Primary esophageal repair in Boerhaave's syndrome. Dis Esophagus 2008; 21(7): 660-3.
 7. Bjerke HS. Boerhaave's syndrome and barogenic injuries of the esophagus. Chest Surg Clin N Am 1994; 4(4): 819-25.
 8. Singh GS, Slovis CM. "Occult" Boerhaave's syndrome. J Emerg Med 1988; 6(1): 13-6.
 9. Schwartz SI, Fischer JE, Daly JM, Shires GT. Principles of surgery. 7th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 1998. p. 1156-8.