بررسی اپیدمیولوژیک عوامل جمعیت‌شناختی و پایه‌ای بالینی مبتلایان به بیماری مزمن کلیوی شهر اصفهان در بازه‌ی زمانی 90-1375

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مرکز تحقیقات بیماری‌های کلیه و گروه نفرولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری مزمن کلیوی (Chronic kidney disease یا CKD) یک بیماری پیش‌رونده است. به دنبال افزایش بیش از پیش چاقی و دیابت، شیوع CKD در حال افزایش است. شیوع CKD در ایران، 7/23-5/6 برآورد شده است. پیشرفت CKD به طور عمده به خاطر عوامل ثانویه‌ای می‌باشد که اغلب ارتباطی به فعالیت بیماری اولیه ندارند. عوامل ثانویه، شامل عوامل جمعیت‌شناختی، عوامل بالینی و الگوی مصرف داروهای کاهنده‌ی فشار خون می‌باشد. این مطالعه، با هدف بررسی اپیدمیولوژیک عوامل جمعیت‌شناختی و پایه‌ای بالینی مبتلایان به بیماری مزمن کلیوی در شهر اصفهان در سال‌های 90-1375 انجام شد.روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر، یک مطالعه‌ی مقطعی بود که بر روی 504 بیمار مبتلا به بیماری مزمن کلیوی در پاییز سال 1394 انجام شد. با استفاده از پرسش‌نامه، اطلاعات مربوط به وزن، قد و شاخص توده‌ی بدنی، داروهای کاهنده‌ی فشار خون، فشار خون پایه و سالیانه‌ی بیمار، بیماری زمینه‌ای، پروتئینوری، میزان کراتینین و فیلتراسیون گلومرولی تخمین زده شده از پرونده‌ی بیماران استخراج شد.یافته‌ها: از 504 شرکت کننده، 6/48 درصد مرد و 4/51 درصد زن بودند. میانگین سنی جمعیت 06/17 ± 64/46 سال بود. میانگین فیلتراسیون گلومرولی برآورد شده‌ی اولیه در بیماران 05/32 ± 33/73 میلی‌لیتر/دقیقه/73/1 مترمربع بود. 4/55 درصد بیماران پروتئینوری داشتند. 1/32 درصد افراد مبتلا به دیابت بودند. گروه دارویی Angiotensin converting enzyme inhibitors (ACE inhibitor) و Vasodilator به ترتیب با توزیع فراوانی 9/76 و 6/0 درصد، پرمصرف‌ترین و کم‌مصرف‌ترین داروها بودند.نتیجه‌گیری: ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و پایه‌ای بالینی در این مطالعه به طور تقریبی مشابه سایر مطالعات انجام شده در کشور بود؛ با این تفاوت اساسی که درصد قابل توجهی از بیماران را افراد جوان‌تر تشکیل می‌دادند. شیوع دیابت و گلومرولونفریت از اغلب آمارهای ذکر شده در ایران بیشتر بود. الگوی مصرف داروهای کاهنده‌ی فشار خون نیز با الگوی ذکر شده در راهنماها مطابقت بیشتری داشت. سرعت کاهش Estimated glomerular filtration rate (eGFR) سالانه به طور قابل توجهی کند می‌باشد که قابل توجه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epidemiologic Evaluation of Demographic and Basic Clinical Factors in Patients with Chronic Kidney Disease in Isfahan City, Iran, during 1996-2011

نویسندگان [English]

 • Shahrzad Shahidi 1
 • Esmail Hadizadeh 2
 • Pooria Shaabani 2
 • Awat Feizi 3
1 Professor, Isfahan Kidney Diseases Research Center AND Department of Nephrology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Chronic kidney disease (CKD) is a progressive disease. The prevalence of CKD continues to increase significantly due to increasing prevalence of diabetes and obesity and has been estimated 6.5 to 23.7 percent in Iran. The CKD progression may be largely due to secondary factors that are sometimes unrelated to the activity of the initial disease. These include demographic and clinical characteristics and the pattern of antihypertensive drug consumption.Methods: This cross-sectional study was performed in autumn 2014 on 504 patients with chronic kidney disease in Isfahan City, Iran, during 1996-2011. Data on sex, weight, height, body mass index, antihypertensive drug, basic and mean annually blood pressure, underlying disease, proteinuria, serum creatinine, and Estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR) were collected using a questionnaire.Findings: 504 subjects (48.6% men and 51.4% women) with a mean age of 46.64 ± 17.06 years were enrolled in this study. Basic eGFR was 73.33 ± 32.05 ml/min/1.73 m2. Proteinuria was seen in 55.4% of patients. The prevalence of diabetes was 32.1%. Angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor was the most common drug class used by participants and accounted for 76.9% of the utilization; vasodilators were the least used antihypertensive drugs and represented as 0.6% of the total utilization.Conclusion: The demographic and basic clinical characteristics of our study population nearly were similar to other studies in Iranian population, with these major differences that our participants were significantly younger, and the prevalence of diabetes and glomerulonephritis were higher in comparison to other studies. The utilization pattern of antihypertensive drugs had more accordance with clinical guidelines. The rate of eGFR reduction was significantly slow.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chronic kidney disease
 • Demographic factors
 • Basic clinical factors
 1. Boucquemont J, Metzger M, Combe C, Stengel B, Leffondre K. Should we use standard survival models or the illness-death model for interval-censored data to investigate risk factors of chronic kidney disease progression? PLoS One 2014; 9(12): e114839.
 2. Senevirathna L, Abeysekera T, Nanayakkara S, Chandrajith R, Ratnatunga N, Harada KH, et al. Risk factors associated with disease progression and mortality in chronic kidney disease of uncertain etiology: a cohort study in Medawachchiya, Sri Lanka. Environ Health Prev Med 2012; 17(3): 191-8.
 3. Inker LA, Astor BC, Fox CH, Isakova T, Lash JP, Peralta CA, et al. KDOQI US commentary on the 2012 KDIGO clinical practice guideline for the evaluation and management of CKD. Am J Kidney Dis 2014; 63(5): 713-35.
 4. Lee B, Turley M, Meng D, Zhou Y, Garrido T, Lau A, et al. Effects of proactive population-based nephrologist oversight on progression of chronic kidney disease: a retrospective control analysis. BMC Health Serv Res 2012; 12: 252.
 5. National Kidney Foundation. K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classification, and stratification. Am J Kidney Dis 2002; 39(2 Suppl 1): S1-266.
 6. Shojamoradi MH, Saberi IM, Mahdavi-Mazdeh M, Ahmadi F, Gatmiri SM, Abbasi LR. Chronic kidney disease progression in elderly Iranian patients: A cohort study. Nephrourol Mon 2014; 6(5): e20748.
 7. Sepanlou SG, Barahimi H, Najafi I, Kamangar F, Poustchi H, Shakeri R, et al. Prevalence and determinants of chronic kidney disease in northeast of Iran: Results of the Golestan cohort study. PLoS One 2017; 12(5): e0176540.
 8. United States Renal Data System. USRDS 2010 annual data report: Atlas of chronic kidney disease and end-stage renal disease in the United States. Bethesda, MD: National Institutes of Health, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2010.
 9. United States Renal Data System. USRDS 2013 annual data report: Atlas of chronic kidney disease and end-stage renal disease in the United States. Bethesda, MD: National Institutes of Health, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2013.
 10. Thomsen S. Delayed progression to dialysis with early and intensive management of predialysis chronic kidney disease: a case-based approach. Case Rep Nephrol Urol 2013; 3(1): 74-86.
 11. Bloomfield GS, Yi SS, Astor BC, Kramer H, Shea S, Shlipak MG, et al. Blood pressure and chronic kidney disease progression in a multi-racial cohort: The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. J Hum Hypertens 2013; 27(7): 421-6.
 12. Ptinopoulou AG, Pikilidou MI, Lasaridis AN. The effect of antihypertensive drugs on chronic kidney disease: a comprehensive review. Hypertens Res 2013; 36(2): 91-101.
 13. Yu HT. Progression of chronic renal failure. Arch Intern Med 2003; 163(12): 1417-29.
 14. Hunsicker LG, Adler S, Caggiula A, England BK, Greene T, Kusek JW, et al. Predictors of the progression of renal disease in the Modification of Diet in Renal Disease Study. Kidney Int 1997; 51(6): 1908-19.
 15. Ruggenenti P, Perna A, Mosconi L, Pisoni R, Remuzzi G. Urinary protein excretion rate is the best independent predictor of ESRF in non-diabetic proteinuric chronic nephropathies. "Gruppo Italiano di Studi Epidemiologici in Nefrologia" (GISEN). Kidney Int 1998; 53(5): 1209-16.
 16. Halbesma N, Brantsma AH, Bakker SJ, Jansen DF, Stolk RP, De Zeeuw D, et al. Gender differences in predictors of the decline of renal function in the general population. Kidney Int 2008; 74(4): 505-12.
 17. Weir MR. The role of combination antihypertensive therapy in the prevention and treatment of chronic kidney disease. Am J Hypertens 2005; 18(4 Pt 2): 100S-5S.
 18. Sarafidis PA, Li S, Chen SC, Collins AJ, Brown WW, Klag MJ, et al. Hypertension awareness, treatment, and control in chronic kidney disease. Am J Med 2008; 121(4): 332-40.
 19. Muntner P, Anderson A, Charleston J, Chen Z, Ford V, Makos G, et al. Hypertension awareness, treatment, and control in adults with CKD: Results from the Chronic Renal Insufficiency Cohort (CRIC) Study. Am J Kidney Dis 2010; 55(3): 441-51.
 20. Sarafidis PA, Sharpe CC, Wood E, Blacklock R, Rumjon A, Al-Yassin A, et al. Prevalence, patterns of treatment, and control of hypertension in predialysis patients with chronic kidney disease. Nephron Clin Pract 2012; 120(3): c147-c155.
 21. De Nicola L, Minutolo R, Gallo C, Zoccali C, Cianciaruso B, Conte M, et al. Management of hypertension in chronic kidney disease: The Italian multicentric study. J Nephrol 2005; 18(4): 397-404.
 22. Minutolo R, De Nicola L, Zamboli P, Chiodini P, Signoriello G, Toderico C, et al. Management of hypertension in patients with CKD: Differences between primary and tertiary care settings. Am J Kidney Dis 2005; 46(1): 18-25.
 23. Shankar A, Klein R, Klein BE. The association among smoking, heavy drinking, and chronic kidney disease. Am J Epidemiol 2006; 164(3): 263-71.
 24. Noborisaka Y. Smoking and chronic kidney disease in healthy populations. Nephrourol Mon 2013; 5(1): 655-67.
 25. Tsujimoto T, Sairenchi T, Iso H, Irie F, Yamagishi K, Watanabe H, et al. The dose-response relationship between body mass index and the risk of incident stage >/=3 chronic kidney disease in a general Japanese population: the Ibaraki prefectural health study (IPHS). J Epidemiol 2014; 24(6): 444-51.
 26. Yu MK, Lyles CR, Bent-Shaw LA, Young BA. Risk factor, age and sex differences in chronic kidney disease prevalence in a diabetic cohort: the pathways study. Am J Nephrol 2012; 36(3): 245-51.
 27. MacIsaac RJ, Ekinci EI, Premaratne E, Lu ZX, Seah JM, Li Y, et al. The Chronic Kidney Disease-Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) equation does not improve the underestimation of Glomerular Filtration Rate (GFR) in people with diabetes and preserved renal function. BMC Nephrol 2015; 16: 198.
 28. Chen LI, Guh JY, Wu KD, Chen YM, Kuo MC, Hwang SJ, et al. Modification of diet in renal disease (MDRD) study and CKD epidemiology collaboration (CKD-EPI) equations for Taiwanese adults. PLoS One 2014; 9(6): e99645.
 29. Najafi I, Shakeri R, Islami F, Malekzadeh F, Salahi R, Yapan-Gharavi M, et al. Prevalence of chronic kidney disease and its associated risk factors: the first report from Iran using both microalbuminuria and urine sediment. Arch Iran Med 2012; 15(2): 70-5.
 30. Nafar M, Mousavi SM, Mahdavi-Mazdeh M, Pour-Reza-Gholi F, Firoozan A, Einollahi B, et al. Burden of chronic kidney disease in Iran: A screening program is of essential need. Iran J Kidney Dis 2008; 2(4): 183-92.
 31. Khajehdehi P, Malekmakan L, Pakfetrat M, Roozbeh J, Sayadi M. Prevalence of chronic kidney disease and its contributing risk factors in southern Iran: A cross-sectional adult population-based study. Iran J Kidney Dis 2014; 8(2): 109-15.
 32. Sonawane KB, Qian J, Hansen RA. Utilization patterns of antihypertensive drugs among the chronic kidney disease population in the United States: A cross-sectional analysis of the national health and nutrition examination survey. Clin Ther 2015; 37(1): 188-96.
 33. Hosseinpanah F, Kasraei F, Nassiri AA, Azizi F. High prevalence of chronic kidney disease in Iran: A large population-based study. BMC Public Health 2009; 9: 44.
 34. Naghibi M, Mojahedi MJ, Jarrahi L, Emadzadeh A, Ahmadi R, Emadzadeh M, et al. Prevalence of chronic kidney disease and its risk factors in Gonabad, Iran. Iran J Kidney Dis 2015; 9(6): 449-53.
 35. Najafi I, Attari F, Islami F, Shakeri R, Malekzadeh F, Salahi R, et al. Renal function and risk factors of moderate to severe chronic kidney disease in Golestan Province, northeast of Iran. PLoS One 2010; 5(12): e14216.
 36. Malekmakan L, Khajehdehi P, Pakfetrat M, Malekmakan A, Mahdaviazad H, Roozbeh J. Prevalence of chronic kidney disease and its related risk factors in elderly of southern iran: a population-based study. ISRN Nephrol 2013; 2013: 427230.
 37. Macdonald JH, Marcora SM, Kumwenda MJ, Jibani M, Roberts G, Glover R, et al. The relationship between estimated glomerular filtration rate, demographic and anthropometric variables is mediated by muscle mass in non-diabetic patients with chronic kidney disease. Nephrol Dial Transplant 2006; 21(12): 3488-94.
 38. Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (K/DOQI). K/DOQI clinical practice guidelines on hypertension and antihypertensive agents in chronic kidney disease. Am J Kidney Dis 2004; 43(5 Suppl 1): S1-290.
 39. Bailie GR, Eisele G, Liu L, Roys E, Kiser M, Finkelstein F, et al. Patterns of medication use in the RRI-CKD study: Focus on medications with cardiovascular effects. Nephrol Dial Transplant 2005; 20(6): 1110-5.
 40. Nissenson AR, Collins AJ, Hurley J, Petersen H, Pereira BJ, Steinberg EP. Opportunities for improving the care of patients with chronic renal insufficiency: Current practice patterns. J Am Soc Nephrol 2001; 12(8): 1713-20.