نویسنده = محمد عیدی
میانگین طول مدت تهویه‌ی مکانیکی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران تحت عمل ازوفاژکتومی ترانس هیاتال به دلیل سرطان مری

دوره 29، شماره 125، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 20-27

سید عباس طباطبایی؛ سید مظفر هاشمی؛ غلامرضا مهاجری؛ مجتبی احمدی نژاد؛ وحید گوهریان؛ محسن کلاهدوزان؛ سعید عباسی؛ ندا مقاره عابد؛ امیر حسین داورپناه جزی؛ محمد عیدی


بررسی کارایی و عوارض جانبی جایگذاری لوله‌ی بینی- معدی با کمک Guide wire

دوره 26، شماره 91، آذر و دی 1387

علی اکبر بیگی؛ محمد عیدی؛ امیر حسین داورپناه جزی