نویسنده = کتایون ربیعی
تأثیر سطح سرب روی یافته‌های استاندارد اکوکاردیوگرافی بطنی

دوره 32، شماره 297، مهر و آبان 1393، صفحه 1269-1277

معصومه صادقی؛ لادن طاهری؛ جعفر گلشاهی؛ کتایون ربیعی؛ نضال صراف‌زادگان


آیا نسبت پرتئین به کراتینین ادرار صبحگاهی می تواند پیشگویی کننده شدت بیماری عروق کرونر باشد؟

دوره 27، شماره 93، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 75-84

شیرین هنربخش؛ معصومه صادقی؛ حمید صانعی؛ کتایون ربیعی


تأثیر داروی سیلدنافیل بر بهبود بیماران دچار فشار خون ریوی به علت مسمومیت با گاز خردل، یک مطالعه نیمه تجربی

دوره 26، شماره 90، مهر و آبان 1387

پریا توکلی پور؛ معصومه صادقی؛ رامین حیدری؛ علی اکبر وثوق؛ کتایون ربیعی