نویسنده = علیرضا معافی
بررسی فراوانی Candidiasis دهانی در کودکان و نوجوانان مبتلا به لوسمی در استان اصفهان

دوره 35، شماره 420، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 151-156

فرزانه آقاداودی؛ جواهر چعباوی‌زاده؛ پروین دهقان؛ علیرضا معافی


بررسی موتاسیون‌های تالاسمی آلفا و ارتباط آن با اندکس‌های گلبول‌های قرمز در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 33، شماره 337، مرداد و شهریور 1394، صفحه 847-855

ریحانه ولیان؛ علیرضا معافی؛ صادق ولیان؛ فروغ عباسیان


روش‌های غلبه بر مقاومت دارویی چندگانه ناشی از انتقال‌دهنده‌های متصل شونده به ATP

دوره 30، شماره 213، آذر و دی 1391، صفحه 1919-1934

منصوره‌السادات انتظار قائم؛ سهیلا رهگذر؛ علیرضا معافی


فراوانی نسبی سندرم متابولیک و بررسی عوامل خطر آن در کودکان و نوجوانان بهبود یافته از لوسمی لنفوبلاستیک حاد

دوره 27، شماره 96، مرداد و شهریور 1388، صفحه 299-306

ناهید رئیسی؛ اسدالله فتحی پور؛ مهین هاشمی پور؛ آتوسا ادیبی؛ زیبا فرج زادگان؛ علیرضا معافی؛ عباسقلی امینی؛ امیر پویان طبیبی


بررسی هیپرکوآگولوپاتی و سطح فاکتورهای ضد انعقادی در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور

دوره 26، شماره 88، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 31-37

علیرضا معافی؛ محمد رضا صبری؛ مهدی عابدینی