نویسنده = وحید شایگان نژاد
مقایسه‌ی اثرات داروهای تجویز شده بر رخداد و تعداد حملات بیماران مبتلا به Multiple Sclerosis

دوره 35، شماره 454، آذر و دی 1396، صفحه 1557-1563

10.22122/jims.v35i454.8813

مرجان جمالیان؛ وحید شایگان‌نژاد؛ سلیمان خیری؛ مرتضی سدهی؛ امید میر مسیب


افسردگی و عملکردهای شناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دوره 33، شماره 332، خرداد و تیر 1394، صفحه 604-614

ماهگل توکلی؛ مریم شریفی؛ وحید شایگان‌نژاد


بررسی فراوانی نقایص شناختی در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس با ناتوانی خفیف

دوره 29، شماره 167، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2369-2375

وحید شایگان نژاد؛ حمید افشار


ارزش تشخیصی تست‌های تحریکی گردنی جهت تشخیص رادیکولوپاتی گردنی حاد و مزمن

دوره 29، شماره 143، مرداد و شهریور 1390، صفحه 744-751

مجید قاسمی؛ خدایار گلابچی؛ سید علی موسوی؛ زیبا فرج‌زادگان؛ وحید شایگان‌نژاد


فراوانی اختلالات طیف دو قطبی در بیماران مبتلا به میگرن

دوره 27، شماره 93، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 103-106

حمید افشار؛ لیلا جهانگرد؛ وحید شایگان نژاد؛ نسرین مسائلی؛ مهرناز مهدی پور