نویسنده = نوید کلینی
بررسی ارتباط بین سطح سرمی ‌مارکرهای توموری با شدت فیبروز کبد در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن و سیروز

دوره 29، شماره 155، مهر و آبان 1390، صفحه 1381-1388

مریم حیدرپور؛ حمید توکلی؛ داوود شفیعی؛ نوید کلینی؛ اکبر ارجمندپور


لتروزول یا دانازول؛ کدام یک در درمان اندومتریوز موفق‌تر می‌باشد؟

دوره 28، شماره 109، مرداد و شهریور 1389

محمد علی رقایی؛ هتاو قاسمی طهرانی؛ علی اکبر طاهریان؛ نوید کلینی


بررسی تأثیر درمانی داروی بوپروپیون در درمان اختلال کمبود توجه بیش‌فعالی (ADHD) کودکان و نوجوانان 17-6 ساله شهر اصفهان

دوره 27، شماره 94، خرداد و تیر 1388، صفحه 173-181

سید محمد رضا صدر‌عاملی؛ مژگان کار‌احمدی؛ محمد‌مسعود ازهر؛ نوید کلینی؛ فرناز فرشیدفر