نویسنده = مجید محمدی زاده
فراوانی رتینوپاتی نوزادان نارس در نوزادن ارجاع شده به درمانگاه چشم پزشکی

دوره 29، شماره 128، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 126-130

غلامعلی نادریان؛ رامین ایرانپور؛ مجید محمدی زاده؛ فرهاد فاضل نجف آبادی؛ زهره بدیعی؛ فاطمه ناصری؛ محمد اشکان نادریان؛ واله سجادی


ارزشیابی تست آزمایشگاهی Gastric aspirate shake test در پیش‌گویی نیاز به سورفاکتانت در نوزادان مبتلا به بیماری غشای هیالین

دوره 27، شماره 96، مرداد و شهریور 1388، صفحه 307-316

منصور محمدی؛ رامین ایرانپور؛ مجید محمدی زاده؛ بهرام سلیمانی؛ مهنوش حاجی حیدری