نویسنده = پرهام رئیسی
بررسی تأثیر آهن و رژیم غذایی پر کلسترول بر آپوپتوز در شکنج دندانه‌دار از تشکیلات هایپوکامپ

دوره 33، شماره 349، مهر و آبان 1394، صفحه 1459-1467

غلامرضا دشتی؛ بهمن رشیدی؛ پرهام رئیسی؛ لیلا ره‌افروز


اثر آب انگور قرمز بر یادگیری و حافظه‌ی احترازی غیرفعال در موش‌های صحرایی نر

دوره 28، شماره 104، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 1-8

محمد امامی؛ علیرضا حسینی؛ علی سعیدی؛ دانیال گل بیدی؛ پرهام رئیسی؛ حجت ا... علایی


بررسی اثرات ورزش میان‌مدت بر یادگیری و حافظه‌ی احترازی غیر‌ فعال در موش‌های صحرایی نر وابسته به مورفین

دوره 27، شماره 99، مهر و آبان 1388، صفحه 507-518

شیوا خیام حقیقی؛ محمدرضا واعظ مهدوی؛ پرهام رئیسی؛ حجت الله علایی