نویسنده = لیلا منظوری
بررسی میزان به کارگیری استانداردهای مشاوره از دیدگاه مراجعین برنامه‌ی بهداشت باروری در شهر اصفهان

دوره 30، شماره 217، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2150-2159

زیبا فرج زادگان؛ نیلوفر اشتری؛ لیلا منظوری؛ امیر لقمانی


بارداری ناخواسته: علل، راه‌های پیشگیری و اثرات آن بر سلامت خانواده از دیدگاه زنان دارای سابقه‌ی بارداری ناخواسته

دوره 30، شماره 211، آذر و دی 1391، صفحه 1759-1769

لیلا منظوری؛ پژمان عقدک؛ پرند ارباب؛ شهربانو نعمت اللهی


عوارض، رضایت‌مندی و میزان شکست وازکتومی‌های انجام شده به روش بدون تیغ جراحی

دوره 29، شماره 135، خرداد و تیر 1390، صفحه 409-417

لیلا منظوری؛ پژمان عقدک؛ شهربانو نعمت‌اللهی؛ اشرف منصوری؛ اقدس آقاباباییان؛ صدیقه دهقان نصیری


ارزشیابی برنامه ی مبارزه با سل در شهرستان اصفهان

دوره 27، شماره 102، بهمن و اسفند 1388، صفحه 742-752

لیلا منظوری؛ زیبا فرج زادگان؛ آناهیتا بابک؛ فریبا فرید؛ رضا فدائی نوبری