نویسنده = محمد آرش رمضانی
بررسی فراوانی فاکتورهای پیش‌آگهی ‌دهنده‌ در سرطان پستان و ارتباط آن‌ها با سن و مرحله‌ی تظاهر بیماری

دوره 30، شماره 193، مرداد و شهریور 1391

فریبرز مکاریان؛ فریبا ‌هاشمی؛ ندا معتمدی؛ محمد آرش رمضانی؛ محمدرضا مهاجری؛ ندا عبدیزدان؛ پرنیان تابش؛ شیرین مکاریان؛ مائده عباسی


بررسی ارتباط عوامل خطر قلبی عروقی با تغییرات الکتروکاردیوگرام "برنامه‌ی قلب سالم اصفهان"

دوره 27، شماره 103، بهمن و اسفند 1388، صفحه 831-839

فروغ خادمی؛ معصومه صادقی؛ محمد آرش رمضانی؛ سید محمد هاشمی؛ نضال صراف زادگان