نویسنده = نضال صراف زادگان
بررسی ارتباط بین بیماری‌ روماتیسمی دریچه‌ای قلب و بیماری عروق کرونر در بیماران با آنژین پایدار در شهر اصفهان، ایران

دوره 35، شماره 455، آذر و دی 1396، صفحه 1614-1619

10.22122/jims.v35i455.8286

فائزه فرهنگ؛ زهرا علیزاده؛ نضال صراف زادگان؛ علی پورمقدس؛ قاسم یادگارفر


سندرمی که شواهد سکته‌ی قلبی حاد را تقلید می‌کند: یک گزارش موردی

دوره 29، شماره 140، خرداد و تیر 1390، صفحه 651-656

الهیار گلابچی؛ نضال صراف زادگان؛ مسعود پورمقدس؛ ایرج شمسی؛ سیدعلی کاظمی


بررسی ارتباط آپولیپوپروتئین‌های A، B و اسیدهای چرب ترانس با حوادث قلبی- عروقی: مطالعه‌ی هم گروهی برنامه‌ی قلب سالم اصفهان

دوره 28، شماره 124، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1967-1977

نضال صراف زادگان؛ صدیقه عسگری؛ نفیسه طغیانی فر؛ محمد طلایی؛ علی اکبر توسلی؛ مریم بشتام؛ معصومه صادقی


بررسی و مقایسه‌ی میزان کاهش ضربان قلب پس از تست ورزش (Heart Rate Recovery) و ظرفیت ورزش (Exercise Capacity) در افراد با و بدون سندرم متابولیک در شهرستان اصفهان

دوره 28، شماره 115، آذر و دی 1389، صفحه 924-934

داوود شفیعی؛ معصومه صادقی؛ سید محمد هاشمی؛ مریم حیدرپور؛ اسماعیل آقابابایی؛ محمد طلایی؛ نضال صراف زادگان


بررسی ارتباط عوامل خطر قلبی عروقی با تغییرات الکتروکاردیوگرام "برنامه‌ی قلب سالم اصفهان"

دوره 27، شماره 103، بهمن و اسفند 1388، صفحه 831-839

فروغ خادمی؛ معصومه صادقی؛ محمد آرش رمضانی؛ سید محمد هاشمی؛ نضال صراف زادگان