نویسنده = نسترن ایزدی مود
بررسی ارتباط بین نمره‌ی Bispectral Index (BIS) با نمره‌ی Glasgow Coma Scale (GCS) در افراد مسموم با کاهش سطح هوشیاری نیازمند به لوله‌گذاری تراشه

دوره 33، شماره 364، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2256-2262

میترا جبل عاملی؛ نسترن ایزدی مود؛ پریسا توانگر راد؛ احمد یراقی


بررسی روند 5 ساله‌ی مسمومیت‌های منجر به فوت در استان اصفهان طی سال‌های 1393-1389

دوره 33، شماره 354، آذر و دی 1394، صفحه 1718-1729

فرزاد قشلاقی؛ نسترن ایزدی مود؛ علی سلیمان‌پور؛ گیتا منتظری؛ معصومه رحمانی جویباری


عوامل پیش‌گویی کننده‌ی نیاز به لوله گذاری تراشه در مسمومین با سم ارگانوفسفره

دوره 29، شماره 150، مهر و آبان 1390، صفحه 1087-1098

نسترن ایزدی مود؛ متین شریعتی؛ احمد یراقی؛ فرزاد قشلاقی؛ غلامرضا معصومی؛ زهرا دانا سیادت


عوامل دموگرافیک، طول مدت بستری، هزینه‌ی بستری و علت مرگ در بیماران مسموم با آمفتامین‌ها و مواد مخدر

دوره 29، شماره 146، مرداد و شهریور 1390، صفحه 890-900

نسترن ایزدی مود؛ نیـروانا تواهــن؛ غلامرضا معصومی؛ فرزاد قشــلاقی؛ زهرا دانا سیـادت؛ مهرداد ستاره؛ محمدرضا یزدانی اردستانی


کم‌خونی و عوامل مؤثر بر آن در خودکشی با مسمومیت عمدی

دوره 29، شماره 132، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 304-311

نسترن ایزدی مود؛ علی محمد سبزقبائی؛ محمدرضا پورنیا


سپسیس: نشانگان یا بیماری؟

دوره 28، شماره 106، خرداد و تیر 1389

میر علی‌محمد سبزقبایی؛ نسترن ایزدی مود