نویسنده = سید محمد قریشی
بررسی آستیگماتیسم قرنیه‌ی قدامی، خلفی و کل در افراد طبیعی

دوره 35، شماره 450، آذر و دی 1396، صفحه 1382-1388

رضا درخشان؛ محمد قاسمی برومند؛ سید محمد قریشی؛ سید مهدی طباطبائی؛ محدثه محمدی نیا


کراتکتومی فتورفراکتیو Wavefront جهت اصلاح عیوب انکساری در بیماران تحت عمل جراحی قبلی رادیال کراتوتومی

دوره 29، شماره 141، مرداد و شهریور 1390، صفحه 657-664

سید محمد قریشی؛ آسیه فروتنی؛ علیرضا زندی؛ سید محمد علی ابطحی؛ سید حسین ابطحی


مقایسه‌ی دو نوع لنز Artiflex و ICL در درمان میوپی با درجه‌ی بالا

دوره 29، شماره 129، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 157-164

سید محمد قریشی؛ کبری نصراللهی؛ امین مسجدی؛ علیرضا زندی؛ امین‌حسین رهگذر


‎بررسی مقایسه ای میزان آستیگماتیسم پس از عمل فیکو در برش در مریدین افقی و مایل

دوره 28، شماره 115، آذر و دی 1389، صفحه 935-939

سید محمد قریشی؛ حمید فشارکی؛ سمیه قریشی